Έχεις ομαδικό ασφαλιστήριο;Συμπλήρωσε το!

Έχεις ομαδικό ασφαλιστήριο;Συμπλήρωσε το!

 

Πολλές εταιρείες και οργανισμοί έχουνε εξασφαλίσει ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια για τους υπαλλήλους τους. Συνήθως, αυτά τα συμβόλαια καλύπτουν μερικώς τις ανάγκες ενός ατόμου. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι μικρό ή μπορεί η συμμετοχή του ασφαλισμένου να είναι μεγάλη. Όμως ένα ομαδικό ασφαλιστήριο μπορεί να γίνει εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του ασφαλισμένου.

 

Βασικός σκοπός κάθε ασφαλισμένου θα πρέπει να είναι η διατήρηση της ασφαλισιμότητας του όσο ακόμα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας.

 

Έχοντας ως βάση το ομαδικό ασφαλιστήριο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα υγείας το οποίο θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σου. Με αυτόν τον τρόπο θα έχεις πλήρη κάλυψη και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης  με χαμηλό κόστος.

 

Κατανοώντας τι σημαίνει το συμπληρωματικό πρόγραμμα στην ομαδική μου ασφάλιση στην πράξη :

 

Έστω ότι το ομαδικό ασφαλιστήριο που έχω ήδη καλύπτει νοσοκομειακές δαπάνες έως 10.000 ευρώ ετησίως και το 80% της νοσηλείας.

Μπορώ να το συμπληρώσω με ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει μεγαλύτερο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο όπως για παράδειγμα 500.000 ευρώ ώστε να είμαι καλυμμένος σε κάθε περίπτωση.

 

 

Ένα πρόγραμμα ασφάλισης με αυτά τα χαρακτηριστικά για έναν άνθρωπο ηλικίας περίπου 35 ετών ξεκινάει από 22 ευρώ το μήνα ενδεικτικά.

 

Ο ασφαλισμένος λοιπόν μπορεί να κάνει χρήση των προγραμμάτων συνδυαστικά. Οι παροχές που του δίνονται είναι πολύ περισσότερες από ότι αν είχε μόνο το ομαδικό. Ταυτόχρονα αν στο ομαδικό συμβόλαιο καλύπτονται και άλλα μέλη της οικογένειας του μπορεί να τα καλύψει και αυτά ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

 

Ταυτόχρονα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ομαδικό ασφαλιστήριο μας δίνει παροχές και δυνατότητες που όμως για τον οποιοδήποτε λόγο διακοπεί θα βρεθούμε χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

 

Επίσης, με τη δημιουργία ιατρικού ιστορικού, είναι πιθανό, αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί το ομαδικό μας συμβόλαιο και τότε προσπαθήσουμε να ασφαλιστούμε αλλού να έχουμε περισσότερες απαλλαγές και εξαιρέσεις. Τα ομαδικά ασφαλιστήρια υγείας δεν έχουν δυνατότητα μεταφοράς ασφαλισιμότητας σε ατομικό πρόγραμμα, επειδή όμως η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή θα πρέπει να ελέγχουμε αυτή τη δυνατότητα.

 

Βασικές Νοσοκομειακές Παροχές που έχει ένα ατομικό συμβόλαιο και μπορεί να μην περιλαμβάνονται σε ένα ομαδικό:

 

  • Υψηλότερο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ετησίως
  • Κάλυψη δαπανών χημιοθεραπείας, ακτινοβολίας και ραδιοθεραπείας
  • Κάλυψη Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας
  • Αποκατάσταση Μαστών και Μαστεκτομής
  • Συγγενείς Παθήσεις
  • Πρόσθετα μέλη, αγορά και τοποθέτηση

 

Για οποιαδήποτε περίπτωση θα θέλατε να γνωρίζετε αν είστε καλυμμένος από το ασφαλιστήριο σας μπορείτε να μας ρωτήσετε.

 

Ζητήστε προσφορά ασφάλισης που να ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες εδώ

 

Share this post