Τι ισχύει τελικά με τα ρυμουλκούμενα – τρέιλερ των οχημάτων;

Τι ισχύει τελικά με τα ρυμουλκούμενα – τρέιλερ των οχημάτων;

Τα ρυμουλκούμενα αποτελούν σημαντικό μέρος της οδικής κυκλοφορίας, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά αντικειμένων και εμπορευμάτων σε διάφορες κατηγορίες. Η νομοθεσία που διέπει την άδεια κυκλοφορίας των ρυμουλκούμενων, καθώς και οι κυρώσεις περί μη συμμόρφωσης, έχουν πρόσφατα υποστεί αλλαγές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στους δρόμους.

Ρυμουλκούμενα θεωρούνται η χρήση οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα – τρέιλερ), συμπεριλαμβανομένων και των ειδικής χρήσεως ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων. Ενδεικτικά είναι τα:

  • τα τρέιλερ
  • οι μπαγκαζιέρες
  • τα τροχόσπιτα
  • συγκεκριμένοι τύποι γεωργικών μηχανημάτων

 

Με τη νέα νομοθετική διάταξη, παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ρυμουλκούμενων – τρέιλερ, που είχαν παλαιότερα τεθεί νόμιμα σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) και δεν είχαν εκδώσει στοιχεία κυκλοφορίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή, μέχρι 29/12/2023, να εκδώσουν στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες), κατόπιν καταβολής παραβόλου, ύψους 200 ευρώ και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε μηνών, μετά τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ (2 Μαΐου 2024).

Προς διευκόλυνση των πολιτών, τα ρυμουλκούμενα-τρέιλερ που διαθέτουν ήδη ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης (ΕΣΡ), που εκδόθηκε πριν την 29η Δεκεμβρίου, τίθενται νομίμως σε κυκλοφορία.

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τελευταία ευκαιρία έως 2 Οκτωβρίου 2024, έχουν οι κάτοχοι ρυμουλκούμενων προκειμένου να προβούν σε ρύθμιση του ζητήματος έκδοσης στοιχείων κυκλοφορίας.

Η Υπουργική Απόφαση 2805/2021 τα κατηγοριοποιεί ως ανεξάρτητα οχήματα που φέρουν δικές του πινακίδες και οι κάτοχοι τους είναι υπόχρεοι σε ασφάλιση αστικής ευθύνης. Ως εκ τούτου πλέον τα τροχόσπιτα, τα τρέιλερ, οι μπαγκαζιέρες, καθώς και τα συγκεκριμένων τύπων γεωργικά μηχανήματα, υποχρεούνται να φέρουν πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από τα κυρίως οχήματα από τα οποία έλκονται, ενώ πρέπει να καλύπτονται και από ασφάλιση αστικής ευθύνη, δηλαδή για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων.

 

 

Share this post