Ασφάλεια Επενδυτικών Προγραμμάτων

Ασφάλεια Αποταμίευσης

Επενδυτικά Προγράμματα

Διαμόρφωσε το πρόγραμμα που θα καλύπτει τις ανάγκες σου, συνδυάζοντας τις καλύψεις με τις πολύ προσιτές τιμές των επενδυτικών προγραμμάτων.

 • Μακροπρόθεσμη επένδυση
  Θέτοντας τον οικονομικό σου στόχο, δέσμευσέ μακροπρόθεσμα με σκοπό την επίτευξη του.
 • Ευέλικτη επένδυση
  Διαμόρφωσε τις επενδύσεις σου σύμφωνα με τις ανάγκες σου έχοντας την ευελιξία που χρειάζεσαι.
 • Προστασία
  Συνδύασε με την επένδυση και ασφάλεια ζωής για πλήρη προστασία.
Τα προγράμματα Unit Linked ή αλλιώς επενδυτικά προγράμματα απευθύνονται σε όσους έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν συστηματικά ένα μέρος του εισοδήματός τους με σκοπό τη δημιουργία κεφαλαίου για το μέλλον. Αποτελούν μια εναλλακτική αποταμίευση, επενδύοντας μέρος των χρημάτων σου σε ένα επενδυτικό όχημα μετρίου ρίσκου και μακροχρόνιου επενδυτικού ορίζοντα, μετριάζοντας σημαντικά το ρίσκο με σκοπό την μεγαλύτερη απόδοση των κεφαλαίων σου. Η επένδυση γίνεται με χρήση αμοιβαίων κεφαλαίων, δηλαδή ενός χαρτοφυλακίου αξιών με διασπορά. Φανταστείτε τα αμοιβαία κεφάλαια σαν έναν κουμπαρά ενός επενδυτή. Ο κουμπαράς μέσα περιέχει διάφορα είδη κεφαλαίων όπως μετοχές, ομόλογα ή ειδικές καταθέσεις, τα οποία ο επενδυτής τα διαχειρίζεται με τρόπο τέτοιο προκειμένου μακροπρόθεσμα να αποκτήσει κέρδος από την αύξηση της αξίας των αμοιβαίων κεφαλαίων στα οποία επενδύει. Μέσω του επενδυτικού προγράμματος μπορείς να έχεις ευελιξία στις πληρωμές καθώς ορίζεις εσύ το ασφάλιστρο με βάση την οικονομική σου δυνατότητα, αλλά και τη συχνότητα των πληρωμών. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι μπορείς να προσαρμόσεις τα ασφάλιστρα αν αλλάξουν τα οικονομικά σου δεδομένα.
Τα επενδυτικά προγράμματα unit linked, μπορούν να συνδυαστούν με ασφάλεια ζωής για μεγαλύτερη ασφάλεια. Έτσι, παρέχεται επιπλέον κάλυψη σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου εξασφαλίζοντας τους οικείους του και έχοντας τη δυνατότητα να λάβουν κάποια χρήματα από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με τους όρους ασφάλισης.
Στο πρόγραμμα αυτό ο αποταμιευτικός λογαριασμός του συμβολαίου πιστώνεται με τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχει επιλέξει ο πελάτης και υπολογίζονται διαιρώντας το ποσό του επενδυόμενου μέρους του ασφαλίστρου με την τιμή διάθεσης του μεριδίου την ημέρα της πίστωσης. Στον πελάτη δίνεται η δυνατότητα διαμόρφωσης του χαρτοφυλακίου του σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις. Κατά τη λήξη της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος θα λάβει σε προκαθορισμένες δόσεις το ποσό που έχει συμφωνηθεί συν τα κέρδη από τον επενδυτικό λογαριασμό.
Στο πρόγραμμα αυτό ο αποταμιευτικός λογαριασμός του συμβολαίου πιστώνεται με τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχει επιλέξει ο πελάτης και υπολογίζονται διαιρώντας το ποσό του επενδυόμενου μέρους του ασφαλίστρου με την τιμή διάθεσης του μεριδίου την ημέρα της πίστωσης. Στον πελάτη δίνεται η δυνατότητα διαμόρφωσης του χαρτοφυλακίου του σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις. Κατά τη λήξη της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος θα λάβει ως εφάπαξ ποσό το ποσό που έχει συμφωνηθεί συν τα κέρδη από τον επενδυτικό λογαριασμό.

Ασφάλεια σύμφωνα με τις ανάγκες σου

Σχεδίασε το πρόγραμμα που καλύπτει τις δικές σου ανάγκες, συμπεριλαμβάνοντας τις καλύψεις που χρειάζεσαι και διαμόρφωσε το ασφαλιστήριο σου όπως εσύ το θες.

Έγκυρη σύγκριση τιμών

Σύγκρινε δωρεάν την ασφαλιστική αγορά εύκολα και γρήγορα. Βρες τις καλύτερες προσφορές για την αποταμίευση σου και δες αναλυτικά τι σου προσφέρει η κάθε εταιρεία και πως μπορείς να μειώσεις τα ασφάλιστρα σου.

Η Ασφάλεια στο mail σου

Στο email σου θα λάβεις αναλυτική σύγκριση των διαθέσιμων πακέτων ασφάλισης, διάλεξε και αγόρασε την ασφάλεια που σου ταιριάζει και θα λάβεις το ασφαλιστήριο ηλεκτρονικά με τον πιο γρήγορο τρόπο της αγοράς.

myΑσφάλεια Online

Ασφάλεια αποταμίευσης, πιο εύκολα από ποτέ.

Ασφαλιστικά Προϊόντα Αποταμίευσης

placeholder image

Οδηγός Ασφάλισης

Οι συνθήκες στη ζωή μας αλλάζουν συνεχώς, επενδύοντας σε ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα μπορείς να δημιουργήσεις ένα κεφάλαιο που θα καλύπτει τις ανάγκες σου μελλοντικά όποιες και αν είναι αυτές. Ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα είναι αρκετά χρήσιμο στις μέρες μας, καθώς αποτελεί μια μέθοδο συστηματικής αποταμίευσης το ύψος της οπαίας καθορίζεται με βάση τις δικές σου ανάγκες.
 • Προσαρμογή των παραμέτρων ασφάλισης στις δικές μου ανάγκες (Διάρκεια- Ύψος Ασφαλίστρων- Ύψος Σύνταξης)
 • Ελευθερία στην επιλογή των παροχών
 • Εγγύηση καταβολής της σύνταξης μου μετά τη λήξη του συμβολαίου
 • Διατήρηση του επιπέδου ζωής μου κατά τη συνταξιοδότηση.
Αρχικά, θα πρέπει να γνωρίζεις ποιες δυνατότητες εξαγοράς έχεις, αν θα είναι μερική ή ολική, ποιο θα είναι το εγγυημένο κεφάλαιο, μετά από πόσο καιρό θα μπορείτε να κάνετε εξαγορά και ποια η χρονική διάρκεια του προγράμματος. Όλα τα παραπάνω είναι παράγοντες που θα συμβάλλουν στο να αποδώσουν τα χρήματα που επενδύετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για εσάς.
Τα επενδυτικά προγράμματα, Unit Linked, αποτελούν μια συνδυαστική λύση επένδυσης και ασφάλισης καθώς αυτά τα προγράμματα είναι συνδεδεμένα με επενδυτικά προϊόντα και προσφέρουν μακροπρόθεσμη σταδιακή επένδυση μέσω ενός οργανωμένου συστήματος τακτικών πληρωμών. Τα προγράμματα Unit Linked αφορούν όλους μας καθώς αποτελούν μια εναλλακτική της απλής αποταμίευσης στην οποία επενδύεις μέρος των χρημάτων σου σε ένα επενδυτικό προϊόν μετρίου ρίσκου και μακροχρόνιου επενδυτικού ορίζοντα.
Ανάλογα με το πρόγραμμα και τους όρους του καθώς και την επενδυτική στρατηγική που θα επιλέξεις, υπάρχουν διαφορετικά όρια ηλικίας.
Υπάρχει δυνατότητα μηνιαίας καταβολής σταθερού ποσού ή εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρου.
Το πότε θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται χρήματα σαν μηνιαίο ποσό σύνταξης εξαρτάται από τις επιλογές που θα κάνεις κατά την σύναψη του προγράμματος. Το νωρίτερο που μπορεί να ξεκινήσει η καταβολή είναι στο 55ο έτος ηλικίας. Το ποσό που έχει καθοριστεί στο συμβόλαιο μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίως ή και ως συνολικό εφάπαξ ποσό. Το πόσα χρήματα θα καταβληθούν εξαρτάται από το πόσα εσείς επιλέξατε κατά τη σύναψη του προγράμματος.
Τα βήματα είναι πολύ εύκολα και απλά.
 • Καταγράφουμε τις ανάγκες σου και τους στόχους που θες να θέσεις.
 • Ερευνούμε πιο πρόγραμμα θα έχει την μεγαλύτερη απόδοση ώστε να επιτύχεις τους στόχους σου.
 • Δημιουργούμε το προσωπικό σου χαρτοφυλάκιο με επιλογή συγκεκριμένων αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι επιλογές θα πρέπει να συμβαδίζουν με το επενδυτικό σας προφίλ και μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Διαθεσίμων, Ομολογιακά και Μετοχικά.
 • Στη συνέχεια θα λαμβάνετε ενημέρωση μέσω statements ώστε να έχετε πάντα ενημέρωση για την πορεία των χρημάτων σας.

Επιπλέον παροχές με την ασφάλιση σου

 • Προσωπική Εξυπηρέτηση
  Άμεση, υπεύθυνη και προσωπική εξυπηρέτηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
 • Υποστήριξη
  Συνεχής συμβουλευτική και υποστήριξη σε κάθε περιστατικό.
 • Γρήγορη Αποζημίωση
  Υπηρεσία διεκπεραίωσης ζημιάς για εύκολη και γρήγορη αποζημίωση.
 • Αποστολή συμβολαίου
  Αποστολή των εγγράφων σου χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.
 • Εκπτωτικά προνόμια
  Επωφελήσου από συνεχής εκπτώσεις όλο το χρόνο.
 • Προνομιακές τιμές
  Περαιτέρω εκπτώσεις έως 20% και προνόμια στις λοιπές ασφαλίσεις.

Συμπλήρωσε τα στοιχεία του οχήματός σου για να πραγματοποιήσεις τιμολόγηση.

Σύγκρινε τις διαθέσιμες προσφορές από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες.

Συμπλήρωσε και στείλε ηλεκτρονικά την αίτηση ασφάλισης του οχήματός σου.

Εξόφλησε ηλεκτρονικά το ασφάλιστρο και παράλαβε το συμβόλαιό σου.