Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Ασφάλεια

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Διαμόρφωσε το πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες σου, συνδυάζοντας τις καλύψεις με τις πολύ προσιτές τιμές των ασφαλιστηρίων για κάλυψη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

 • Πτώση και θραύση
  Εξασφάλισε τον ηλεκτρονικό σου εξοπλισμό σε περίπτωση πτώσης ή θραύσης.
 • Βλάβες κατά τη λειτουργία
  Φρόντισε για την αποζημίωση σου σε περίπτωση βλάβης κατά τη λειτουργία.
 • Φυσικές καταστροφές
  Προστάτευσε τον ηλεκτρονικό σου εξοπλισμό από φυσικές καταστροφές.
Η κάλυψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού καλύπτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ιατρικά μηχανήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, συστήματα φωτοσύνθεσης, γραφικών τεχνών, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και άλλα. Το πρόγραμμα αυτό προσομοιάζει αρκετά τα προγράμματα κατά παντός κινδύνου, έχοντας λάβει υπόψη την ευαίσθητη φύση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επομένως, παρέχεται κάλυψη ενδεικτικά από πτώση, θραύση, βλάβες κατά τη λειτουργία, σφάλματα χειρισμού και ζημιές από σεισμό.
Το βασικό πρόγραμμα μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη των εξής καλύψεων Έξοδα επανεγγραφής δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε cd,κ.λ.π., που μπορεί να χάθηκαν λόγω βλάβης, Αυξημένο κόστος λειτουργίας της επιχείρησης μετά από ζημιογόνο γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα πιθανή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης αυτής. Κίνδυνοι μεταφοράς και Κίνδυνοι λόγω ανεπάρκειας κλιματισμού.

Ασφάλεια σύμφωνα με τις ανάγκες σου

Σχεδίασε το πρόγραμμα που καλύπτει τις δικές σου ανάγκες, συμπεριλαμβάνοντας τις καλύψεις που χρειάζεσαι και διαμόρφωσε το ασφαλιστήριο σου όπως εσύ το θες.

Έγκυρη σύγκριση τιμών

Σύγκρινε δωρεάν την ασφαλιστική αγορά εύκολα και γρήγορα. Βρες τις καλύτερες προσφορές για την τεχνική σου ασφάλεια και δες αναλυτικά τι σου προσφέρει η κάθε εταιρεία και πως μπορείς να μειώσεις τα ασφάλιστρα σου.

Η Ασφάλεια στο mail σου

Στο email σου θα λάβεις αναλυτική σύγκριση των διαθέσιμων πακέτων ασφάλισης, διάλεξε και αγόρασε την ασφάλεια που σου ταιριάζει και θα λάβεις το ασφαλιστήριο ηλεκτρονικά με τον πιο γρήγορο τρόπο της αγοράς.

myΑσφάλεια Online

Ασφάλεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πιο εύκολα από ποτέ.

Ασφαλιστικά Προϊόντα Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

placeholder image

Οδηγός Ασφάλισης

Ένα τεχνικό έργο είναι εκτεθειμένο σε πολλαπλούς κινδύνους κατά την κατασκευή ή συναρμολόγηση του. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές στο ίδιο το έργο, το μηχανολογικό εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, ακόμα και σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές σε τρίτους και να μην είναι δυνατή η ασφαλής ολοκλήρωση του έργου.
Σε κάθε επιχειρηματία, εργολάβο, τεχνικό γραφείο ή ιδιώτη σχετίζεται με το προς ασφάλιση έργο.
Ασφαλίζεται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός κατά παντός κινδύνου και υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης του κόστους αποκατάστασης πληροφοριών καθώς και των αυξημένων δαπανών εργασίας εξαιτίας της επέλευσης κάποιου ασφαλιζόμενου κινδύνου.
Ασφαλίζεται ο κατασκευαστής και / ή ο ιδιοκτήτης του έργου τόσο για ζημιές που μπορεί να συμβούν στο ίδιο το έργο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, αλλά και κατά τη μεταφορά των υλικών, όσο και για την Αστική Ευθύνη τους προς τρίτους για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά την εκτέλεση του έργου.
Μέσα από ένα συμβόλαιο ασφάλισης μηχανικών βλαβών σας δίνεται η δυνατότητα να μπορέσετε να αποζημιωθείτε από κάθε απρόβλεπτο γεγονός φυσικής ή υλικής απώλειας ή ζημιάς που αφορά τα ασφαλισμένα μηχανήματα και δημιουργεί την ανάγκη επισκευής ή της αντικατάστασής τους.
Το κόστος ασφάλισης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:
 • Το είδος του εξοπλισμού.
 • Το ύψος των ασφαλιζομένων κεφαλαίων.
 • Η ηλικία του εξοπλισμού.
 • Το εύρος της κάλυψης.
 • Τα μέτρα προστασίας.
Η ασφάλιση πρέπει να προηγείται της έναρξης των εργασιών του έργου.
Το πρόγραμμα παρέχεται σύμφωνα με το νόμο 685/2020 – Άρθρο 85 και το ΠΔ 148/2009 και καλύπτει τη συλλογή, φόρτωση και εκφόρτωση και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων με ανώτατο όριο ευθύνης και ανά γεγονός 100.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται έξοδα και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων και δαπανών, που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απαίτησης καθώς και τα ποσά που καταλογίζονται με δικαστικές αποφάσεις.

Επιπλέον παροχές με την ασφάλιση σου

 • Προσωπική Εξυπηρέτηση
  Άμεση, υπεύθυνη και προσωπική εξυπηρέτηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
 • Υποστήριξη
  Συνεχής συμβουλευτική και υποστήριξη σε κάθε περιστατικό.
 • Γρήγορη Αποζημίωση
  Υπηρεσία διεκπεραίωσης ζημιάς για εύκολη και γρήγορη αποζημίωση.
 • Αποστολή συμβολαίου
  Αποστολή των εγγράφων σου χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.
 • Εκπτωτικά προνόμια
  Επωφελήσου από συνεχής εκπτώσεις όλο το χρόνο.
 • Προνομιακές τιμές
  Περαιτέρω εκπτώσεις έως 20% και προνόμια στις λοιπές ασφαλίσεις.

Συμπλήρωσε τα στοιχεία του οχήματός σου για να πραγματοποιήσεις τιμολόγηση.

Σύγκρινε τις διαθέσιμες προσφορές από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες.

Συμπλήρωσε και στείλε ηλεκτρονικά την αίτηση ασφάλισης του οχήματός σου.

Εξόφλησε ηλεκτρονικά το ασφάλιστρο και παράλαβε το συμβόλαιό σου.