Στο λογιστή…η ευθύνη!

Στο λογιστή…η ευθύνη!

Άνοιξε για ακόμη μια χρονιά το σύστημα υποβολής φορολογικών δηλώσεων, λογιστές και λογιστικά γραφεία βρίσκονται “υπ΄ατμόν” για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους φορολογούμενους πολίτες.

Η δουλειά του λογιστή κατατάσσεται και αυτή στα επαγγέλματα ευθύνης. Ο φόρτος εργασίας μπορεί να οδηγήσει αρκετές φορές σε λάθη ή παραλείψεις πράγμα το οποίο μπορεί να βάλει το λογιστή σε “μπελάδες”.

Γι’ αυτό παρέχεται σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες λογιστές και λογιστικά γραφεία ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τον επαγγελματία Φοροτέχνη-Λογιστή έναντι πραγματικών ή επικαλούμενων οικονομικών διεκδικήσεων τρίτων για λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

 

 Ενδεικτικές Ασφαλιστικές Καλύψεις

-Αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του επαγγέλματος

-Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή χωρίς δόλο

-Μη τήρηση των προθεσμιών έπειτα από ανωτέρα βία

-Ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων ή ελλιπής

-Μη συμμόρφωση με λογιστικούς κανονισμούς

-Δυσφήμιση

-Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων

 

   Προϋποθέσεις για την ένταξη ενός λογιστή ή λογιστικού γραφείου στο πρόγραμμα ασφάλισης είναι

– Οι ετήσιες αμοιβές – ως ελεύθερος επαγγελματίας ή εταιρεία- να μην υπερβαίνουν το ποσό των 300.000 ευρώ ετησίως

– Να μην παρέχονται υπηρεσίες σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ή εταιρείες που είναι εισηγμένες ή διαπραγματεύονται σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο

– Να μην παρέχονται υπηρεσίες που σχετίζονται με συγχωνεύσεις/εξαγορές/πτωχεύσεις/ρευστοποιήσεις

– Να υπάρχει πιστοποίηση λογιστή/ελεγκτή και η επαγγελματική άδεια σε ισχύ, ενώ οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι μόνο εντός Ελλάδος.

– Να μην έχουν υπάρξει κυρώσεις από κρατικό φορέα ή επαγγελματικό σωματείο

– Να μην παρέχονται υπηρεσίες με σχέση έμμισθης εργασίας.

 

  Απαλλαγές

– Υπάρχει απαλλασσόμενο ποσό το οποίο ξεκινάει από 300 ευρώ ανάλογα το πρόγραμμα που θα επιλέξετε

– Καλύπτονται έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας

– Έξοδα παρουσίας ενώπιον δικαστηρίων ή ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού

– Κάλυψη απώλειας εγγράφων, συκοφαντίας/δυσφήμισης και απιστίας υπαλλήλων με υποόριο μέχρι και 50% επί του ετησίου ορίου ευθύνης.

 

 Τα ασφάλιστρα έχουν διάρκεια ένα έτος και  ξεκινούν από 260 ευρώ.

 

Για τον καθορισμό του ύψους των ασφαλίστρων προσμετρώνται, το ύψος των ετήσιων αμοιβών και το όριο ευθύνης που επιθυμείτε να έχετε ανά γεγονός. Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει από την έκδοση του συμβολαίου και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω όροι ασφάλισης ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να καλέσετε στο 210 97 07 047 ή να μας επισκεφθείτε Λ. Βουλιαγμένης 291, Αγ. Δημήτριος, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να καθορίσουμε μαζί το πακέτο που σας καλύπτει.

Share this post