“Μια που σε βρήκα γιατρέ μου…”

“Μια που σε βρήκα γιατρέ μου…”

Το να ασκείς το επάγγελμα του ιατρού χρειάζεται εκτός από αμέριστη υπομονή, συγκέντρωση και συνδυασμό γνώσεων και ικανοτήτων , να διαθέτεις και υπεράνθρωπες πολλές φορές δυνάμεις. Ένας γιατρός, χειρίζεται μια τεράστια λίστα προσωπικών δεδομένων, ό,τι ειδικότητα κι αν έχει είναι και ψυχολόγος για να μπορεί να αντιμετωπίσει τον κάθε άνθρωπο όπως του ταιριάζει, μπορεί να βρίσκεται ώρες πάνω από έναν ασθενή γιατί η περίπτωση είναι δύσκολη αλλά να μην τρέμουν τα χέρια του και να μένει συγκεντρωμένος, άυπνος και νηστικός για να τελειώσει χωρίς να υπάρχουν επιπλοκές.

 

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι καταστάσεις αυτές μπορεί να σε φέρουν προ των ευθυνών σου γιατί ως άνθρωπος και εσύ κάτι μπορεί να ξεφύγει. Γι’αυτό το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης Ιατρών σου λύνει τα χέρια. Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ιατρού για σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει σε τρίτους – ασθενείς του από πράξεις ή παραλείψεις του συνεπεία ατυχήματος, κατά τη διάρκεια της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων του στα πλαίσια της ειδικότητας του.

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα ο ιατρός καλύπτεται στις εξής περιπτώσεις:

 

1. Οποιασδήποτε από αμέλεια πράξη του,ή παράλειψης του, κατά τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του.

2. Της αντικατάστασής του κατά τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματός του, σε περίπτωση διακοπών, άδειας, ασθενείας, ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, από ιατρό που δικαιούται να ασκεί νόμιμα το ιατρικό επάγγελμα και οπωσδήποτε να έχει την ίδια ειδικότητα με τον ασφαλιζόμενο,αλλά για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα(30) ημέρες ετησίως.

3. Λάθους ή παράλειψης κατά την εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν στους βοηθούς του ασφαλισμένου από τον ασφαλιζόμενο.

4. Ατυχημάτων που συνέβησαν στους πελάτες και στα πρόσωπα που τους συνόδευαν, από τη στιγμή της εισόδου τους στο χώρο του ιατρείου όπου και η επαγγελματική εγκατάσταση του ασφαλισμένου και μέχρι την έξοδό του από αυτόν με την προϋπόθεση ότι η παρούσα σύμβαση έχει επεκταθεί ώστε να καλύπτει την αστική ευθύνη του πιο πάνω αναφερομένου χώρου.

5. Ατυχημάτων που προκλήθηκαν από τη χρησιμοποίηση ελαττωματικού ιατρικού υλικού (οργάνων,αντικειμένων, προϊόντων καθώς και πειραματόζωων εργαστηρίου),ακόμη καιαν το υλικό ανήκε σε τρίτο, εφόσον όμως ο σφαλισμένος αγνοούσε την ελαττωματικότητά του.

6. Ιατρικής βοηθείας αμέσου ανάγκης έστω κι αν πρόκειται για ειδικότητα άσχετη με αυτήν που δηλώθηκε στην πρόταση ασφάλισης.

 

 

Επίσης το πακέτο ασφάλισης μπορεί να επεκταθεί συμπεριλαμβάνοντας Νομική προστασία σε ποινικά Δικαστήρια έως 3.000 ευρώ και να καλυφθεί και η Αστική Ευθύνη Λειτουργίας του χώρου του ιατρείου για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και ομαδικό ατύχημα.

 

 

Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται με βάση την ειδικότητα και το όριο ευθύνης. Τα όρια κυμαίνονται από 50.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ.

 

Οι κατηγορίες ιατρών διακρίνονται σε :

 

  • Μαιευτήρες-Αναισθησιολόγους όπου τα ασφάλιστρα ξεκινούν από 309 ευρώ,
  • Χειρουργούς-Γαστρεντερολόγους-Ακτινολόγους που ξεκινούν από 273 ευρώ,
  • Οδοντιάτρους-Ορθοδοντικούς από 152 ευρώ
  • Λοιπές Ειδικότητες χωρίς Χειρουργικές Επεμβάσεις από 108 ευρώ.

 

Προϋποθέσεις για την έκδοση του συμβολαίου είναι ο ιατρός να είναι κάτοχος του πτυχίου και των αδειών που απαιτούνται για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του και η ειδικότητα να είναι αναγνωρισμένη από τον ιατρικό σύλλογο.

 

 

Μπορείτε για κάθε απορία να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 97 07 047 ή να μας επισκεφθείτε Λ. Βουλιαγμένης 291, Αγ. Δημήτριος

Share this post