Γιατί να έχω θραύση κρυστάλλων;

Γιατί να έχω θραύση κρυστάλλων;

Η κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων ανήκει στις προαιρετικές καλύψεις των ασφαλιστηρίων αυτοκινήτου. Παρά το γεγονός αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς δεν μπορεί να υποκατασταθεί από καμία άλλη κάλυψη.

 

Συγκεκριμένα, όταν αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου σας τότε καλύπτονται οι τυχαίες ζημιές ή και η θραύση κρυστάλλων του ασφαλισμένου οχήματος.

 

Η κάλυψη συμπεριλαμβάνει κάθε υλικό και εργασία τα οποία απαιτούνται για την αποκατάσταση της ζημιάς.

 

 

 

 

 

Με αυτόν τον τρόπο, η αντικατάσταση ενός κρυστάλλου το οποίο έχει παρουσιάσει:

 

 

Γίνεται άμεσα και χωρίς καμία ταλαιπωρία στο δίκτυο συνεργαζόμενων εταιρειών με την ασφαλιστική εταιρεία. Αν η ασφαλιστική κάλυψη της Θραύσης σας καλύπτει για όλο το ποσό της ζημιάς τότε απλά αντικαθίσταται η σπασμένη επιφάνεια, αν πάλι προβλέπει κάποια απαλλαγή τότε πληρώνετε εσείς το ποσό της απαλλαγής και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η ασφαλιστική σας.

 

 

Χρήσιμα Tips

 

 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε περίπτωση που η θραύση συνυπάρχει και με κάποια άλλη ζημιά του οχήματος όπως για παράδειγμα μερική κλοπή, πρώτα ενεργοποιείται η θραύση.

 

 

Δηλαδή, ακόμα και πακέτο κλοπής να διατίθεται, την οποιαδήποτε ζημιά στα κρύσταλλα του οχήματος την καλύπτει μόνο η θραύση.

 

 

Από την εν λόγω κάλυψη εξαιρούνται, εκτός και αν αναγράφεται ρητά στο συμβόλαιο ότι καλύπτονται:

 

 

  • Θραύση καθρεπτών, φανών, δεικτών πορείας, ηλιοροφών, αντανακλαστήρες, λόγω αλλαγής θερμοκρασίας ή γραμμών από υαλοκαθαριστήρες.

 

  • Κρύσταλλα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με οροφή cabrio.

 

Για προσφορά ασφάλισης μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στην Insurance Motors ή να πάρετε Online Προσφορά.

 

Share this post