Ασφάλεια στις μεταφορές σας

Ασφάλεια στις μεταφορές σας

Καθημερινά διακινούνται με όλα τα μέσα μεταφοράς εκατομμύρια εμπορεύματα. Φορτηγά, αεροπλάνα, πλοία ή και συνδυασμός αυτών χρησιμοποιούνται σε εισαγωγές, εξαγωγές ή/ και εσωτερικές διακινήσεις προϊόντων.

 

 

 

Οι κίνδυνοι να υποστεί το εμπόρευμα, οποιουδήποτε είδους, ζημιά, είναι πολλοί και το κόστος για την αποκατάσταση της ζημιάς συνήθως μεγάλο. Γι΄αυτό το λόγο,  ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταφορών μπορεί να συνάψει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον πάνω στο εμπόρευμα. Για παράδειγμα, ο πωλητής, ο αγοραστής ή ο δανειστής.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα μεταφερόμενου φορτίου προς ασφάλιση

 

  • Ένδυση/Υπόδηση
  • Ηλεκτρικά Είδη
  • Τρόφιμα
  • Μηχανήματα/Εργαλεία
  • Οικοδομικά Υλικά
  • Χημικά-Ιατρικά Είδη

Φυσικά, οι κατηγορίες είναι πολύ περισσότερες ενώ δεν υπάρχει περιορισμός στη φύση των εμπορευμάτων. Μπορούν δηλαδή να ασφαλιστούν υγρά-στερεά, χύμα ή συσκευασμένα.

Συγκεκριμένα για την Οδική Μεταφορά, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πιο προσαρμοστική σε επίπεδο προγραμματισμού διέπεται από συγκεκριμένη νομοθεσία. Η σύμβαση CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route), στα Ελληνικά : Διεθνής Συμφωνία για τις συμβάσεις μεταφοράς στις οδικές μεταφορές, ρυθμίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στη μεταφορά.

 

Η ασφάλεια CMR- Αστικής Ευθύνης Μεταφορέα καλύπτει την Αστική Ευθύνη που μπορεί να προκύψει από υλικές ζημιές ή απώλεια του μεταφερόμενου φορτίου.

 

 

Υπάρχει όμως και η Ασφάλεια κατά παντός κινδύνου (All Risks), η οποία καλύπτει τα εμπορεύματα από οποιοδήποτε κίνδυνο προκύψει.

Μπορούν να καλυφθούν :

  • Εισαγωγές από διάφορες χώρες του κόσμου μέχρι Ελλάδα
  • Εξαγωγές από Ελλάδα προς διάφορες χώρες του κόσμου
  • Μεταφορές από χώρα σε χώρα χωρίς ενδιάμεσο σταθμό την Ελλάδα (προϋπόθεση ύπαρξης νόμιμου συμφέροντος στην Ελλάδα)
  • Εσωτερικές διακινήσεις (σε διάφορα μέρη εντός Ελλάδος)

Ανάλογα με την αξία του εμπορεύματος, το είδος του, τον τρόπο μεταφοράς του, διαμορφώνονται και τα τελικά ασφάλιστρα.  Ταυτόχρονα, τα προγράμματα ασφάλισης μεταφορών είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται ανά περίπτωση. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσθέσουμε κάποια κάλυψη ώστε να είμαστε ακόμα πιο ασφαλείς.

 

Όλα τα προγράμματα είναι σύμφωνα με τις ρήτρες του Ινστιτούτου Άγγλων Ασφαλιστών (Ιnstitute Cargo Clauses ).Μπορείτε να ζητήσετε προσφορά ασφάλισης από τον Προσωπικό σας Ασφαλιστικό Σύμβουλο στην Insurance Motors.

 

Εμείς θα σας προτείνουμε το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας εμπόρευμα!

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεσαι κάλεσε μας

Share this post