Ασφάλεια Φοιτητών ERASMUS

Ασφάλεια Φοιτητών ERASMUS

Οι φοιτητές των Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μπορούν να επιλέξουν να φοιτήσουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού μέσω του προγράμματος ERASMUS. Η μετακίνηση τους αυτή μπορεί να γίνει με ασφάλεια επιλέγοντας ένα πρόγραμμα για φοιτητές ERASMUS.

Για τη φοίτηση τους αυτή η ιδιωτική ασφάλιση είναι αναγκαία. Επιλέγοντας ένα πρόγραμμα ασφάλειας για φοιτητές erasmus είναι σα να συνάπτετε συμβόλαιο ταξιδιωτικής ασφάλισης το οποίο σε γενικές γραμμές θα σας παρέχει καλύψεις στις εξής περιπτώσεις:

Απώλεια Ζωής & Μόνιμη Μερική ή Ολική Ανικανότητα:

Η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την καταβολή αποζημίωσης στον ασφαλιζόμενο ή τους δικαιούχους στις περιπτώσεις αυτές

Νοσοκομειακή Περίθαλψη:

Καλύπτεται το μεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων των πραγματικών δαπανών, διαμονής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη νοσηλεία του ασφαλισμένου σε Νοσοκομείο ή Κλινική εκτός Ελλάδας, σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη:

Η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει τα έξοδα ιατρικών επισκέψεων, διαγνωστικών εξετάσεων και αγοράς φαρμάκων σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας και εφόσον δεν προηγήθηκε νοσηλεία του ασφαλισμένου σε νοσοκομείο ή κλινική.

Επαναπατρισμός:

Καλύπτονται τα έξοδα επαναπατρισμού σε περίπτωση απώλειας ζωής ή πολύ σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας

Γενική Αστική Ευθύνη:

Η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει τον ασφαλισμένο για περιπτώσεις Αστικής Ευθύνης  καθ΄όλη τη διάρκεια ασφάλισης

Πιο συγκεκριμένα, η ασφάλεια φοιτητών ERASMUS παρέχει όλες τις παρακάτω καλύψεις καθ΄όλη τη διάρκεια διαμονής τους στην ξένη χώρα.

 

 

Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια διαφέρουν ανάλογα την ασφαλιστική εταιρεία και απευθύνονται σε φοιτητές που θα ταξιδέψουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Για φοίτηση εκτός ΕΕ απαιτείται πρώτα έλεγχος από την εκάστοτε ασφαλιστική.

Σε κάθε περίπτωση για να ισχύσουν οι καλύψεις της ασφαλιστικής εταιρείας, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία εντός οκτώ ημερών το αργότερο και να υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν. Τα προγράμματα ασφάλισης φοιτητών ERASMUS είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Για την ασφάλιση του ενδιαφερόμενου χρειάζεται σχετική αίτηση.

Η διάρκεια του συμβολαίου εξαρτάται από τη διάρκεια φοίτησης του ενδιαφερόμενου. Συνήθως είναι 3μηνα συμβόλαια με κόστος 60 ευρώ ή 6μηνα συμβόλαια με κόστος 90 ευρώ. Για μεγαλύτερη διάρκεια συμβολαίων πρέπει να προηγηθεί σχετικός έλεγχος από την εκάστοτε εταιρεία.

 

 

Υπολογισμός Ασφαλίστρων

Μπορείτε επίσης να μας καλέσετε στο 210 97 07 047 ή να μας επισκεφθείτε στη Λ. Βουλιαγμένης 291, Αγ. Δημήτριος  (πλησίον σταθμό μετρό Metro Mall)

 

Share this post