Αποζημιώνοντας τους πολίτες

Αποζημιώνοντας τους πολίτες

Τι συμβαίνει αλήθεια όταν ένα όχημα που κινείται στο δρόμο, πέφτει ξαφνικά σε μεγάλη λακκούβα επί του οδοστρώματος και παθαίνει μηχανική βλάβη; Ή όταν ένας οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίζεται σοβαρά από την ίδια αιτία; Ή όταν κάποιος πεζός επίσης τραυματίζεται σκοντάφτοντας σε σπασμένες πλάκες πεζοδρομίου;

Υποχρέωση του Δήμου και όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η σωστή κατασκευή, συντήρηση και επισκευή των συστημάτων, ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, των έργων δημοτικής και κοινοτικής οδοποιίας, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, το καθορισμό των πεζοδρομίων, την τοποθέτηση πινακίδων και τη μονοδρόμηση ή αλλαγή κατεύθυνσης της κυκλοφορίας.

Υπάρχει λοιπόν σαφής υποχρέωση των αρμοδίων οργάνων να διαφυλάττουν την υγεία των πολιτών και της περιουσίας αυτών, να επιβλέπουν και να ελέγχουν την καταλληλότητα των παραπάνω προκειμένου να διεξάγεται ομαλά η κυκλοφορία επί των οδών.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης υποστεί ζημιά λόγω κακοτεχνίας, κακής συντήρησης ή παράλειψης των δημοσίων αρχών, δημιουργείται νόμιμος λόγος ευθύνης προς αποζημίωση αυτών που ζημιώθηκαν.

 

Το Δημόσιο δε και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία, ενώ τα δικαστήρια στην ουσίας μπορούν, επί πλέον, να επιδικάσουν σε βάρος τους χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης κατ’  εφαρμογή του άρθρου 932 του Αστικού Κώδικα.

Απαραίτητη, πάντως, προϋπόθεση για την επιδίκαση αποζημιώσεως, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην κατ’ άρθρο 932 του Α.Κ. χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, είναι η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της παράνομης πράξης ή παράλειψης ή υλικής ενέργειας ή παράλειψης υλικής ενέργειας του δημοσίου οργάνου και της επελθούσας ζημίας.

Τα βήματα που ακολουθούνται σε αυτές τις περιπτώσεις

1) Καλείτε την Αστυνομία για να καταγράψει το συμβάν (υλικές ζημιές, τραυματισμός κλπ.)

2) Μετέπειτα πρέπει να βρείτε σε τίνος την αρμοδιότητα βρίσκεται ο δρόμος (Δήμος, Περιφέρεια, Υπουργείο)

3) Αν ο Δήμος, η Περιφέρεια ή το υπουργείο αρνηθούν να σας αποζημιώσουν, βάσει των τιμολογίων που προσκομίσατε, τότε με τη βοήθεια δικηγόρου θα πρέπει να καταθέσετε, ώστε να υπάρξει ενδεχομένως καταδίκη και πάνω εκεί να στηριχθεί η αγωγή, με την οποία θα ζητάμε την οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση.

Αυτή η χρηματική αποζημίωση μπορεί να αφορά στις υλικές ζημιές, στα νοσήλια, στην ψυχική οδύνη σε περιπτώσεις θανάτου ή ακόμα και στην ηθική βλάβη που υπέστη κάποιος από το συμβάν. Οι διαδικασίες μέχρι την αποζημίωση ή τη δικαίωση μπορεί να διαρκέσουν από 4 μήνες έως και 5 χρόνια, ανάλογα με την περίπτωση.

Όμως, παράλληλα με την αγωγή, μπορούμε να καταθέσουμε και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, όπου επιδικάζεται ένα μέρος των αξιώσεών μας. Αυτή η διαδικασία είναι σύντομη και αφορά σε περιπτώσεις όπου τα έξοδα από τον τραυματισμό μας είναι πολλά και έχουμε άμεση ανάγκη μέρους των χρημάτων. Επίσης, υπάρχει και η λύση του εξώδικου συμβιβασμού μέσω των ασφαλιστικών εταιρειών, που καλύπτουν τις κατασκευάστριες εταιρείες.

 

Υπολογισμός Ασφαλίστρων

Μπορείτε επίσης να μας καλέσετε στο 210 97 07 047 ή να μας επισκεφθείτε στη Λ. Βουλιαγμένης 291, Αγ. Δημήτριος  (πλησίον σταθμό μετρό Metro Mall)

 

Share this post