Η απόσταση ασφαλείας, συνάρτηση του χρόνου

Η απόσταση ασφαλείας, συνάρτηση του χρόνου

Ο μεγαλύτερος “εχθρός” της οδήγησης είναι ο χρόνος. Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να αντιδράσουμε γιατί ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε το γεγονός μέχρι να αποφασίσουμε ποια ενέργεια πρέπει να κάνουμε και να την υλοποιήσουμε, δεν επαρκεί.

Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν, είναι σημαντικό, να κρατάμε τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. Σκεφτείτε μόνο ότι ο χρόνος που απαιτείται από τη στιγμή που θα χρειαστεί να πατήσουμε το φρένο μέχρι να το πατήσουμε εν τέλει είναι ένα δευτερόλεπτο, άρα η απόσταση που πρέπει να κρατάμε πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με δυο δευτερόλεπτα.

Στις περιπτώσεις καιρικών φαινομένων, όπως η βροχή, που το οδόστρωμα γίνεται ιδιαίτερα ολισθηρό χρειαζόμαστε τέσσερα τουλάχιστον δευτερόλεπτα απόσταση από το προπορευόμενο όχημα για να σταματήσουμε εγκαίρως.

Συμπερασματικά, ο χρόνος αντίδρασης ποικίλλει και δεδομένου των εξωτερικών απρόβλεπτων παραγόντων οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για παν ενδεχόμενο.

Κρατάμε τις αποστάσεις ασφαλείας για να είμαστε σίγουροι ότι ο χρόνος που θα χρειαστούμε για να αντιδράσουμε και να σταματήσουμε με ασφάλεια είναι αρκετός.

Share this post