All about Drones

All about Drones

Εδώ και αρκετό καιρό έχει τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τα συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – Drones.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Υπόχρεοι Ασφάλισης είναι όσοι εκμεταλλευόμενοι/ιδιοκτήτες/χειριστές διαθέτουν Drones για μη επικίνδυνες πτήσεις από 4 έως 25 κιλά, όσοι τα χρησιμοποιούν επαγγελματικά ανεξαρτήτου βάρους. Όσοι χειρίζονται Drones ανεξαρτήτου βάρους για επικίνδυνες πτήσεις και όσοι χειρίζονται Drones που απαιτούν ανάλογες προδιαγραφές με τα επανδρωμένα αεροσκάφη, δηλαδή με προηγούμενη εξασφάλιση αδειών και πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.

Για τους υπόχρεους ασφάλισης διατίθεται πλήρες πρόγραμμα αστικής ευθύνης που παρέχει:

– Σωματικές Βλάβες κατ’ άτομο 1.000.000
– Υλικές Ζημιές κατ΄άτομο 150.000
– Ομαδικό Συμβάν για Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές 1.000.000
– Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την ασφαλιστική περίοδο 1.000.000

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν τα Drones είναι ετήσιας διάρκειας και τα ασφάλιστρα ανέρχονται:

Κατηγορίες Απαλλαγή 2.000/απαίτηση Απαλλαγή 1.000/απαίτηση
ΣΜηΕΑ Ανοικτής Κατηγορίας 250 300
ΣμηΕΑ Ειδικής Κατηγορίας 340 390
ΣΜηΕΑ Πιστοποιημένης Κατηγορίας 420 470

 

Προϋποθέσεις για την ασφάλιση είναι ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει σε ισχύ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, άδειες και διπλώματα που ορίζει ο νόμος για τη χρήση των ΣΜηΕΑ κατά τη σύναψη της ασφάλισης.

Ως γεωγραφικά όρια ορίζεται όλη η Ελληνική Επικράτεια.

Δεν εκδίδονται ομαδικά συμβόλαια καθώς η ασφάλιση αστικής ευθύνης αφορά αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη/Χειριστή του Drone.

Εξαιρέσεις:

1. Αμοιβές, δαπάνες ή έξοδα π.χ. αμοιβές δικηγόρων, νομικά έξοδα του λήπτη της ασφάλισης

2. Διαφυγόντα κέρδη ή αποθετική ζημιά

3. Ζημίες προκαλούμενες άμεσα ή έμμεσα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, δάση ή αρχαιολογικά ευρήματα

4. Ζημιές στο ίδιο το τηλεκατευθυνόμενο αερομοντέλο και στο συμπληρωματικό εξοπλισμό του

5. Ζημιές από υπέρβαση των προδιαγραφών και αδειών χρήσης του τηλεκατευθυνόμενου αερομοντέλου

6. Ζημιές που συνιστούν ποινικό αδίκημα

7. Ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από συμμετοχή σε αγώνες

8. Ζημιές από άτομα που χειρίζονται το τηλεκατευθυνόμενο αερομοντέλο και που δεν αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο

9. Τηλεκατευθυνόμενο αερομοντέλo τo οποίο χρησιμοποιείται για ερευνητικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς.

10. Αερομοντέλο που ίπταται σε εσωτερικό χώρο.

11. Αεροεφαρμογές (aerial works)

12. Ζημίες κατά τις οποίες ο χειριστής που χειρίζεται μοντέλο της κατηγορίας Β’ δεν είχε άμεσο τρόπο διακοπής της λειτουργίας του κινητήρα ή των κινητήρων. Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιείται άμεσα σε κάθε περίπτωση ανάγκης, αυτόματα ή μετά από ενέργεια του χειριστή.

13. Δεν έχει γίνει σωστή συντήρηση του υλικού

14. Το σύστημα τηλεχειρισμού, τηλεκατευθυνόμενου αερομοντέλου: δεν είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από την αρμόδια αρχή του κράτους και δεν εκπέμπει σε μία ή περισσότερες ραδιο-συχνότητες από αυτές που έχουν εκχωρηθεί για τον σκοπό αυτό, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους.

15. Ο χειριστής δεν έχει λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση στον χειρισμό του συγκεκριμένου σε κάθε περίπτωση αερομοντέλου.

16. Ο χειριστής δεν διατήρησε οπτική επαφή με το αερομοντέλο σε όλη τη διάρκεια της πτήσης και να βασίζεται σ’ αυτή για τους απαραίτητους χειρισμούς ελέγχου του.

17. Ο χειριστής δεν διέκοψε άμεσα τις πτήσεις, εφόσον οι συνθήκες έγιναν ακατάλληλες για την ασφαλή πτήση του συγκεκριμένου μοντέλου.

Στην Insurance Motors θα βρεις ασφαλιστικά προγράμματα που αφορούν τα Drones στις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες με χαμηλά ασφάλιστρα και πολλές καλύψεις γιατί σκοπός μας είναι να νιώθεις και να είσαι ασφαλής. Επίσης, προσφέρουμε επιπλέον εκπτώσεις σε ασφαλιστήρια άλλων κλάδων για να έχεις πραγματικά κέρδος από την επιλογή σου!

 

 

Υπολογισμός Ασφαλίστρων

Μπορείτε επίσης να μας καλέσετε στο 210 97 07 047 ή να μας επισκεφθείτε στη Λ. Βουλιαγμένης 291, Αγ. Δημήτριος  (πλησίον σταθμό μετρό Metro Mall)

 

Share this post