ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Αστική Ευθύνη

Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Ασφαλιστική παρέχει ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προγραμμάτων αστικής ευθύνης με διαφορετικά όρια κάλυψης για την εξασφάλιση σου σε κάθε περίπτωση.

Περιγραφή

Τα προγράμματα αστικής ευθύνης επιχειρήσεων καλύπτουν τις αξιώσεις τρίτων από τυχόν σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τον ασφαλισμένο κατά την άσκηση της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 • Υπάρχει ευρεία γκάμα προαιρετικών καλύψεων ανά είδος επιχείρησης για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων κινδύνων.
 • Παρέχονται ως αυτόνομα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή συνδυαστικά με ασφαλιστήριο πυρός της επιχείρησης.
 • Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα ή / και τη χωρητικότητα της επιχείρησης.

Πρόγραμμα Καλύψεων

Το πρόγραμμα Υδρόγειος Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων παρέχεται σύμφωνα με το είδος της επιχείρησης και στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω δύο επιλογών.

 • Κατάστημα – Εστιατόριο
 1. Σωματικές Βλάβες, Θάνατος ενός ατόμου 30.000 / 45.000
 2. Υλικές Ζημιές 6.000 / 9000
 3. Ομαδικό Ατύχημα 90.000 / 100.000
 4. Σύνολο ευθύνης εταιρείας 90.000 / 100.000
 • Γραφεία
 1. Σωματικές Βλάβες, Θάνατος ενός ατόμου 30.000 / 45.000
 2. Υλικές Ζημιές 6.000 / 9.000
 3. Ομαδικό Ατύχημα 60.000 / 100.000
 4. Σύνολο ευθύνης εταιρείας 60.000 / 100.000
 • Γυμναστήρια – Σχολές Χορού 
 1. Σωματικές Βλάβες, Θάνατος ενός ατόμου 30.000 / 60.000
 2. Υλικές Ζημιές 6.000 / 15.000
 3. Ομαδικό Ατύχημα 60.000 / 90.000
 4. Σύνολο ευθύνης εταιρείας 90.000 / 120.000
 • Εκπαιδευτήρια
 1. Σωματικές Βλάβες, Θάνατος ενός ατόμου 15.000 / 30.000
 2. Υλικές Ζημιές 6.000 / 9.000
 3. Ομαδικό Ατύχημα 60.000 / 90.000
 4. Σύνολο ευθύνης εταιρείας 75.000 / 100.000
 • Σταθμοί Αυτοκινήτων
 1. Σωματικές Βλάβες, Θάνατος ενός ατόμου 15.000 / 30.000
 2. Υλικές Ζημιές 5.000 / 7.500
 3. Ομαδικό Ατύχημα 50.000 / 80.000
 4. Σύνολο ευθύνης εταιρείας 70.000 / 100.000

Παροχές

 • Ψυχική οδύνη
 • Ηθική βλάβη
 • Δικαστικά έξοδα

Προαιρετικές Καλύψεις 

 • Νομική προστασία
 • Συνεπεία Ολική κλοπής
 • Εργοδοτική αστική ευθύνη
 • Ποινική νομική προστασία
 • Αστική ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση
 • Συνεπεία πυρκαγιάς έναντι πελατών/επισκεπτών
 • Αστική ευθύνη από τη χρήση υδάτινων εγκαταστάσεων

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

Οι προβλεπόμενες απαλλαγές (η οικονομική συμμετοχή του ασφαλισμένου ανάλογα µε το πακέτο που θα επιλέξει):

 • Κατάστημα 60,00 / 90,00
 • Εστιατόριο 90,00 / 120,00
 • Γραφεία 60,00 / 90,00
 • Γυμναστήρια – Σχολές Χορού 100,00 / 150,00
 • Σταθμοί Αυτοκινήτων 400,00

 Προϋποθέσεις ασφάλισης 

 • Η επιχείρηση να λειτουργεί με νόμιμη άδεια λειτουργίας.
 • Καθαρό ιστορικό ζημιών

Έγγραφο Πληροφοριών IPID- Επαγγελματικών Χώρων (έως 100 τ.μ.)

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Επαγγελματικών Χώρων

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Γραφεία

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Γυμναστήρια-Σχολές Χορού

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Εκπαιδευτήρια

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Σταθμοί Αυτοκινήτων

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Έντυπο Επιχείρησης

 

Δίπλα σας κάθε στιγμή

Παρέχουμε ολοκληρωμένη και συνεχής υποστήριξη σε ό,τι θέμα προκύψει και αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των διαδικασιών για άμεση αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας