ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Αστική Ευθύνη

Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Ασφαλιστική παρέχει ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προγραμμάτων αστικής ευθύνης με διαφορετικά όρια κάλυψης για την εξασφάλιση σου σε κάθε περίπτωση.

Περιγραφή

Τα προγράμματα αστικής ευθύνης επιχειρήσεων καλύπτουν τις αξιώσεις τρίτων από τυχόν σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τον ασφαλισμένο κατά την άσκηση της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 • Υπάρχει ευρεία γκάμα προαιρετικών καλύψεων ανά είδος επιχείρησης για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων κινδύνων.
 • Παρέχονται ως αυτόνομα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή συνδυαστικά με ασφαλιστήριο πυρός της επιχείρησης.
 • Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα ή / και τη χωρητικότητα της επιχείρησης.

Βασικές Κατηγορίες Καλύψεων

Γενική Αστική Ευθύνη

Ασφάλισε την επιχείρηση σου για αξιώσεις τρίτων από σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά την άσκηση της συνήθους δραστηριότητας σου.

 

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Εξασφάλισε την αποζημίωση υπαλλήλου που τυχόν ζητηθεί από λάθος ή παράλειψη κατά την επαγγελματική σας σχέση.

 

Ασφάλεια Αντικειμένων Τρίτων
Προφύλαξε τα αντικείμενα τρίτων που βρίσκονται στο χώρο της επιχείρησης σου και για τα οποία μπορεί να σου ζητηθεί η οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

Πακέτα Καλύψεων

Το πρόγραμμα Υδρόγειος Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων παρέχεται σύμφωνα με το είδος της επιχείρησης και στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω δύο επιλογών.

 

Κατάστημα – Εστιατόριο

 • Σωματικές Βλάβες, Θάνατος ενός ατόμου 30.000 / 45.000
 • Υλικές Ζημιές 6.000 / 9000
 • Ομαδικό Ατύχημα 90.000 / 100.000
 • Σύνολο ευθύνης εταιρείας 90.000 / 100.000

 

Γραφεία

 • Σωματικές Βλάβες, Θάνατος ενός ατόμου 30.000 / 45.000
 • Υλικές Ζημιές 6.000 / 9.000
 • Ομαδικό Ατύχημα 60.000 / 100.000
 • Σύνολο ευθύνης εταιρείας 60.000 / 100.000

 

Γυμναστήρια – Σχολές Χορού 

 • Σωματικές Βλάβες, Θάνατος ενός ατόμου 30.000 / 60.000
 • Υλικές Ζημιές 6.000 / 15.000
 • Ομαδικό Ατύχημα 60.000 / 90.000
 • Σύνολο ευθύνης εταιρείας 90.000 / 120.000

 

Εκπαιδευτήρια

 • Σωματικές Βλάβες, Θάνατος ενός ατόμου 15.000 / 30.000
 • Υλικές Ζημιές 6.000 / 9.000
 • Ομαδικό Ατύχημα 60.000 / 90.000
 • Σύνολο ευθύνης εταιρείας 75.000 / 100.000

 

Σταθμοί Αυτοκινήτων

 • Σωματικές Βλάβες, Θάνατος ενός ατόμου 15.000 / 30.000
 • Υλικές Ζημιές 5.000 / 7.500
 • Ομαδικό Ατύχημα 50.000 / 80.000
 • Σύνολο ευθύνης εταιρείας 70.000 / 100.000

 

Επιπλέον Παροχές

 • Ψυχική οδύνη
 • Ηθική βλάβη
 • Δικαστικά έξοδα

 

Προαιρετικές Καλύψεις 

 • Νομική προστασία
 • Συνεπεία Ολική κλοπής
 • Εργοδοτική αστική ευθύνη
 • Ποινική νομική προστασία
 • Αστική ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση
 • Συνεπεία πυρκαγιάς έναντι πελατών/επισκεπτών
 • Αστική ευθύνη από τη χρήση υδάτινων εγκαταστάσεων

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

Οι προβλεπόμενες απαλλαγές (η οικονομική συμμετοχή του ασφαλισμένου ανάλογα µε το πακέτο που θα επιλέξει):

 • Κατάστημα 60,00 / 90,00
 • Εστιατόριο 90,00 / 120,00
 • Γραφεία 60,00 / 90,00
 • Γυμναστήρια – Σχολές Χορού 100,00 / 150,00
 • Σταθμοί Αυτοκινήτων 400,00

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας