ΕΘΝΙΚΗ Αστική Ευθύνη

Η Εθνική Ασφαλιστική προσφέρει πλήθος ευέλικτων προγραμμάτων ασφάλισης Αστικής Ευθύνης σε επιχειρήσεις και σε ιδιώτες-επαγγελματίες, που αναγνωρίζουν την ανάγκη της ασφαλιστικής κάλυψης  απέναντι σε τρίτους για περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.

Περιγραφή

Απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προκαλέσουν σε τρίτους και οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα το οποίο θα συμβεί κατά τη λειτουργία των ασφαλισμένων χώρων ή από τη δραστηριότητά τους.

 • Οι βασικές κατηγορίες των προϊόντων Αστικής Ευθύνης προσφέρονται με απλές διαδικασίες και προσιτό κόστος.
 • Παρέχονται ως αυτόνομα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή συνδυαστικά με ασφαλιστήριο πυρός της επιχείρησης.
 • Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα της επιχείρησης.

Βασικές Κατηγορίες Καλύψεων

Γενική Αστική Ευθύνη

Ασφάλισε την επιχείρηση σου για αξιώσεις τρίτων από σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά την άσκηση της συνήθους δραστηριότητας σου.

 

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Εξασφάλισε την αποζημίωση υπαλλήλου που τυχόν ζητηθεί από λάθος ή παράλειψη κατά την επαγγελματική σας σχέση.

 

Ασφάλεια Αντικειμένων Τρίτων
Προφύλαξε τα αντικείμενα τρίτων που βρίσκονται στο χώρο της επιχείρησης σου και για τα οποία μπορεί να σου ζητηθεί η οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

Πακέτα Καλύψεων

Το πρόγραμμα ΕΘΝΙΚΗ Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των επιλογών Α, Β, Γ και Δ.

 

Πακέτο καλύψεων Α

 • Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 50.000€
 • Σωματικές βλάβες κατά γεγονός έως 100.000€
 • Υλικές ζημιές κατά γεγονός έως 50.000€
 • Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 150.000€

 

Πακέτο καλύψεων Β

 • Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 100.000€
 • Σωματικές βλάβες κατά γεγονός έως 200.000€
 • Υλικές ζημιές κατά γεγονός έως 100.000€
 • Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 300.000€

 

Πακέτο καλύψεων Γ

 • Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 150.000€
 • Σωματικές βλάβες κατά γεγονός έως 300.000€
 • Υλικές ζημιές κατά γεγονός έως 150.000€
 • Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 450.000€

 

Πακέτο καλύψεων Δ

 • Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 200.000€
 • Σωματικές βλάβες κατά γεγονός έως 400.000€
 • Υλικές ζημιές κατά γεγονός έως 200.000€
 • Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 600.000€

 

Προαιρετικές Καλύψεις 

 • Από πυρκαγιά ή/και έκρηξη στις εγκαταστάσεις
 • Ζημιές από τη λειτουργία ανελκυστήρων
 • Εργοδοτική αστική ευθύνη
 • Από τροφική δηλητηρίαση

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Απαλλαγή € 350 κατ’ ελάχιστο σε κάθε υλική ζημιά.

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Κατάστημα-Γραφείο

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Εστιατόρια

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Γυμναστήρια

 

Προϋποθέσεις ασφάλισης 

 • Η επιχείρηση να λειτουργεί με νόμιμη άδεια λειτουργίας.
 • Καθαρό ιστορικό ζημιών

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας