ΕΘΝΙΚΗ Αστική Ευθύνη

Η Εθνική Ασφαλιστική προσφέρει πλήθος ευέλικτων προγραμμάτων ασφάλισης Αστικής Ευθύνης σε επιχειρήσεις και σε ιδιώτες-επαγγελματίες, που αναγνωρίζουν την ανάγκη της ασφαλιστικής κάλυψης  απέναντι σε τρίτους για περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.

Περιγραφή

Απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προκαλέσουν σε τρίτους και οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα το οποίο θα συμβεί κατά τη λειτουργία των ασφαλισμένων χώρων ή από τη δραστηριότητά τους.

 • Οι βασικές κατηγορίες των προϊόντων Αστικής Ευθύνης προσφέρονται με απλές διαδικασίες και προσιτό κόστος.
 • Παρέχονται ως αυτόνομα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή συνδυαστικά με ασφαλιστήριο πυρός της επιχείρησης.
 • Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα της επιχείρησης.

Πρόγραμμα Καλύψεων

 • Πακέτο καλύψεων Α
 1. Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 50.000€
 2. Σωματικές βλάβες κατά γεγονός έως 100.000€
 3. Υλικές ζημιές κατά γεγονός έως 50.000€
 4. Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 150.000€
 • Πακέτο καλύψεων Β
 1. Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 100.000€
 2. Σωματικές βλάβες κατά γεγονός έως 200.000€
 3. Υλικές ζημιές κατά γεγονός έως 100.000€
 4. Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 300.000€
 • Πακέτο καλύψεων Γ
 1. Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 150.000€
 2. Σωματικές βλάβες κατά γεγονός έως 300.000€
 3. Υλικές ζημιές κατά γεγονός έως 150.000€
 4. Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 450.000€
 • Πακέτο καλύψεων Δ
 1. Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 200.000€
 2. Σωματικές βλάβες κατά γεγονός έως 400.000€
 3. Υλικές ζημιές κατά γεγονός έως 200.000€
 4. Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 600.000€

Προαιρετικές Καλύψεις 

 • Από πυρκαγιά ή/και έκρηξη στις εγκαταστάσεις
 • Ζημιές από τη λειτουργία ανελκυστήρων
 • Εργοδοτική αστική ευθύνη
 • Από τροφική δηλητηρίαση

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Απαλλαγή € 350 κατ’ ελάχιστο σε κάθε υλική ζημιά.

 Προϋποθέσεις ασφάλισης 

 • Η επιχείρηση να λειτουργεί με νόμιμη άδεια λειτουργίας.
 • Καθαρό ιστορικό ζημιών

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Κατάστημα-Γραφείο

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Εστιατόρια

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Γυμναστήρια

Εθνική Έντυπο Επιχείρησης

 

Δίπλα σας κάθε στιγμή

Παρέχουμε ολοκληρωμένη και συνεχής υποστήριξη σε ό,τι θέμα προκύψει και αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των διαδικασιών για άμεση αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας