ΟΡΙΖΩΝ Αστική Ευθύνη

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, προσφέρει πλήθος προγραμμάτων ασφάλισης Αστικής Ευθύνης σε επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας την ανάγκη της ασφαλιστικής κάλυψης της ευθύνης τους απέναντι σε τρίτους, για περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.

Περιγραφή

Τα προγράμματα αστικής ευθύνης εξασφαλίζουν την υποχρέωση του επαγγελματία για αποζημίωση προς τους πελάτες του ή γενικότερα προς τρίτους, καθώς και προς τους εργαζομένους του, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές αυτών, από την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων σύμφωνα με το νόμο.

 • Προσφέρεται ευρεία γκάμα προαιρετικών καλύψεων ανά είδος επιχείρησης για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων κινδύνων.
 • Παρέχονται ως αυτόνομα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή συνδυαστικά με ασφαλιστήριο πυρός της επιχείρησης.
 • Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα ή / και τη χωρητικότητα της επιχείρησης.

Πρόγραμμα Καλύψεων

Το πρόγραμμα Ορίζων Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων παρέχεται σύμφωνα με το είδος της επιχείρησης και στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω τριών επιλογών.

 • Κατάστημα – Γραφείο
 1. Σωματικές Βλάβες ανά άτομο 30.000 / 60.000 / 90.000
 2. Υλικές Ζημιές ανά γεγονός 10.000 / 20.000 / 30.000
 3. Σωματικές Βλάβες ανά γεγονός 60.000 / 120.000 / 180.000
 4. Ανώτατο Ετήσιο όριο 100.000 / 180.000 / 200.000
 • Εστιατόρια – Καφέ
 1. Σωματικές Βλάβες ανά άτομο 8.000 / 30.000 / 60.000
 2. Υλικές Ζημιές ανά γεγονός 4.000 / 10.000 / 20.000
 3. Σωματικές Βλάβες ανά γεγονός 15.000 / 60.000 / 120.000
 4. Ανώτατο Ετήσιο όριο 30.000 / 100.000 / 180.000
 • Εκπαιδευτήρια – Φροντιστήρια
 1. Σωματικές Βλάβες ανά άτομο 25.000 / 50.000 / 100.000
 2. Υλικές Ζημιές ανά γεγονός 5.000 / 10.000 / 20.000
 3. Σωματικές Βλάβες ανά γεγονός 50.000 / 100.000 / 200.000
 4. Ανώτατο Ετήσιο όριο 75.000 / 150.000 / 300.000
 • Γυμναστήρια – Ινστιτούτα Αισθητικής
 1. Σωματικές Βλάβες ανά άτομο 8.000 / 15.000
 2. Υλικές Ζημιές ανά γεγονός 4.000 / 7.500
 3. Σωματικές Βλάβες ανά γεγονός 15.000 / 30.000
 4. Ανώτατο Ετήσιο όριο 30.000 / 60.000

Παροχές

 • Κάλυψη κατά την διδασκαλία και τα διαλείμματα μέσα στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτηρίου
 • Τροφική δηλητηρίαση από διάθεση τροφίμων, ιδιοπαρασκευάσματα ή εμπορία προϊόντων
 • Ατυχήματα κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης, επισκευών, ανακαίνισης
 • Κάλυψη κατά τη διάρκεια εργαστηρίων και μαθημάτων φυσικής αγωγής
 • Ατυχήματα από την πτώση φωτεινών επιγραφών και πινακίδων
 • Κάλυψη κατά τη μεταφορά των μαθητών με μεταφορικά μέσα
 • Ατυχήματα κατά την διάρκεια φορτοεκφόρτωσης
 • Ατυχήματα από τη χρήση ανελκυστήρα

Προαιρετικές Καλύψεις 

 • Εργοδοτική Ευθύνη
 • Χρήση κολυμβητικής δεξαμενής
 • Χρήση και λειτουργία παιδότοπων
 • Ατυχήματα κατά τη διάρκεια επισκευών ή συντήρησης του χώρου Ευθύνης Προϊόντος

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

Οι προβλεπόμενες απαλλαγές (η οικονομική συμμετοχή του ασφαλισμένου ανάλογα µε το πακέτο που θα επιλέξει.):

 • Κατάστημα – Γραφείο 150,00 / 250,00 / 300,00
 • Εστιατόρια- Καφέ 100,00 / 150,00 / 300,00
 • Εκπαιδευτήρια – Φροντιστήρια 150,00 / 300,00 / 400,00
 • Γυμναστήρια – Ινστιτούτα Αισθητικής 100,00 / 150,00

 Προϋποθέσεις ασφάλισης 

 • Η επιχείρηση να λειτουργεί με νόμιμη άδεια λειτουργίας.
 • Καθαρό ιστορικό ζημιών

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Κατάστημα-Γραφείο

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Εστιατόρια-Καφέ

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Εκπαιδευτήρια-Φροντιστήρια

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Γυμναστήρια-Ινστιτούτα Αισθητικής

ΟΡΙΖΩΝ Έντυπο Επιχείρησης

 

Δίπλα σας κάθε στιγμή

Παρέχουμε ολοκληρωμένη και συνεχής υποστήριξη σε ό,τι θέμα προκύψει και αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των διαδικασιών για άμεση αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας