ΟΡΙΖΩΝ Αστική Ευθύνη

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, προσφέρει πλήθος προγραμμάτων ασφάλισης Αστικής Ευθύνης σε επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας την ανάγκη της ασφαλιστικής κάλυψης της ευθύνης τους απέναντι σε τρίτους, για περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.

Περιγραφή

Τα προγράμματα αστικής ευθύνης εξασφαλίζουν την υποχρέωση του επαγγελματία για αποζημίωση προς τους πελάτες του ή γενικότερα προς τρίτους, καθώς και προς τους εργαζομένους του, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές αυτών, από την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων σύμφωνα με το νόμο.

 • Προσφέρεται ευρεία γκάμα προαιρετικών καλύψεων ανά είδος επιχείρησης για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων κινδύνων.
 • Παρέχονται ως αυτόνομα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή συνδυαστικά με ασφαλιστήριο πυρός της επιχείρησης.
 • Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα ή / και τη χωρητικότητα της επιχείρησης.

Βασικές Κατηγορίες Καλύψεων

Γενική Αστική Ευθύνη

Ασφάλισε την επιχείρηση σου για αξιώσεις τρίτων από σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά την άσκηση της συνήθους δραστηριότητας σου.

 

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Εξασφάλισε την αποζημίωση υπαλλήλου που τυχόν ζητηθεί από λάθος ή παράλειψη κατά την επαγγελματική σας σχέση.

 

Ασφάλεια Αντικειμένων Τρίτων
Προφύλαξε τα αντικείμενα τρίτων που βρίσκονται στο χώρο της επιχείρησης σου και για τα οποία μπορεί να σου ζητηθεί η οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

Πακέτα Καλύψεων

Το πρόγραμμα Ορίζων Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων παρέχεται σύμφωνα με το είδος της επιχείρησης και στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω τριών επιλογών.

 

Κατάστημα – Γραφείο

 1. Σωματικές Βλάβες ανά άτομο 30.000 / 60.000 / 90.000
 2. Υλικές Ζημιές ανά γεγονός 10.000 / 20.000 / 30.000
 3. Σωματικές Βλάβες ανά γεγονός 60.000 / 120.000 / 180.000
 4. Ανώτατο Ετήσιο όριο 100.000 / 180.000 / 200.000

 

Εστιατόρια – Καφέ

 1. Σωματικές Βλάβες ανά άτομο 8.000 / 30.000 / 60.000
 2. Υλικές Ζημιές ανά γεγονός 4.000 / 10.000 / 20.000
 3. Σωματικές Βλάβες ανά γεγονός 15.000 / 60.000 / 120.000
 4. Ανώτατο Ετήσιο όριο 30.000 / 100.000 / 180.000

 

Εκπαιδευτήρια – Φροντιστήρια

 1. Σωματικές Βλάβες ανά άτομο 25.000 / 50.000 / 100.000
 2. Υλικές Ζημιές ανά γεγονός 5.000 / 10.000 / 20.000
 3. Σωματικές Βλάβες ανά γεγονός 50.000 / 100.000 / 200.000
 4. Ανώτατο Ετήσιο όριο 75.000 / 150.000 / 300.000

 

Γυμναστήρια – Ινστιτούτα Αισθητικής

 1. Σωματικές Βλάβες ανά άτομο 8.000 / 15.000
 2. Υλικές Ζημιές ανά γεγονός 4.000 / 7.500
 3. Σωματικές Βλάβες ανά γεγονός 15.000 / 30.000
 4. Ανώτατο Ετήσιο όριο 30.000 / 60.000

 

Επιπλέον Παροχές

 • Κάλυψη κατά την διδασκαλία και τα διαλείμματα μέσα στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτηρίου
 • Τροφική δηλητηρίαση από διάθεση τροφίμων, ιδιοπαρασκευάσματα ή εμπορία προϊόντων
 • Ατυχήματα κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης, επισκευών, ανακαίνισης
 • Κάλυψη κατά τη διάρκεια εργαστηρίων και μαθημάτων φυσικής αγωγής
 • Ατυχήματα από την πτώση φωτεινών επιγραφών και πινακίδων
 • Κάλυψη κατά τη μεταφορά των μαθητών με μεταφορικά μέσα
 • Ατυχήματα κατά την διάρκεια φορτοεκφόρτωσης
 • Ατυχήματα από τη χρήση ανελκυστήρα

 

Προαιρετικές Καλύψεις 

 • Εργοδοτική Ευθύνη
 • Χρήση κολυμβητικής δεξαμενής
 • Χρήση και λειτουργία παιδότοπων
 • Ατυχήματα κατά τη διάρκεια επισκευών ή συντήρησης του χώρου Ευθύνης Προϊόντος

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

Οι προβλεπόμενες απαλλαγές (η οικονομική συμμετοχή του ασφαλισμένου ανάλογα µε το πακέτο που θα επιλέξει.):

 • Κατάστημα – Γραφείο 150,00 / 250,00 / 300,00
 • Εστιατόρια- Καφέ 100,00 / 150,00 / 300,00
 • Εκπαιδευτήρια – Φροντιστήρια 150,00 / 300,00 / 400,00
 • Γυμναστήρια – Ινστιτούτα Αισθητικής 100,00 / 150,00

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Κατάστημα-Γραφείο

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Εστιατόρια-Καφέ

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Εκπαιδευτήρια-Φροντιστήρια

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Γυμναστήρια-Ινστιτούτα Αισθητικής

 

Προϋποθέσεις ασφάλισης 

 • Η επιχείρηση να λειτουργεί με νόμιμη άδεια λειτουργίας.
 • Καθαρό ιστορικό ζημιών.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας