Υδρόγειος Ξενοδοχείο

Η Υδρόγειος ασφαλιστική παρέχει μέσω των προγραμμάτων ασφάλισης ξενοδοχείων διευρυμένη προστασία έναντι πλήθους κινδύνων ή τυχαίων γεγονότων που ενδέχεται να απειλήσουν την επιχείρηση μέσω σειράς καινοτόμων καλύψεων προστιθέμενης αξίας.

Περιγραφή

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική διαθέτει δύο εξειδικευμένα προγράμματα που απευθύνονται σε ιδιοκτήτες μικρών ή μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων και έχουν σχεδιασθεί ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες από τη λειτουργία μίας τέτοιας επιχείρησης.

 • Περιλαμβάνει ένα σύνολο καλύψεων που εξασφαλίζουν την επιχείρηση έναντι των πλέον συνηθισμένων παραγόντων που ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία της.
 • Συνδυάστε το πρόγραμμα πυρός με κάλυψη γενικής αστικής ευθύνης για πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της επιχείρηση σας.
 • Πληθώρα επιπλέον παροχών όπως έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της επιχείρησης προσφέρουν πλήρης και ολοκληρωμένη κάλυψη.
 • Εξοφλήστε τα ασφάλιστρα σας με εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, επιλέγοντας τον πιο κατάλληλο για εσάς, εύκολα και άμεσα, ενώ μπορείτε να κατεβάσετε το συμβόλαιο σας σε ένα μόλις λεπτό.

Βασικές Κατηγορίες Καλύψεων

Ασφάλεια Πυρός

Προφύλαξε την επιχείρηση σου από ζημιές λόγω πυρκαγιάς και συνέχισε το έργο σου χωρίς επιπλέον άγχος.

 

Ασφάλεια Σεισμού

Κάλυψε κάθε ζημιά που θα προκληθεί από σεισμό για να νιώθεις ασφαλής.

 

Ασφάλεια Φυσικά Φαινόμενα

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις.

 

Ασφάλεια Κλοπής

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από κλοπή, έχοντας πλήρη κάλυψη για το περιεχόμενο της επιχείρησης σου.

 

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά – κεραυνός
 • Καπνός
 • Πτώση αεροπλάνων
 • Έκρηξη φυσική ή χημική
 • Πυρκαγιά από δάσος ή συστάδες δέντρων – θάμνων
 • Θύελλα – καταιγίδα
 • Πλημμύρα
 • Χιόνι – χαλάζι – παγετός
 • Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης, υπερχείλιση δεξαμενών
 • Διάρρηξη σωληνώσεων εγκαταστάσεων sprinklers
 • Πρόσκρουση οχημάτων στα ασφαλισμένα
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλη βλάβη, βανδαλισμός
 • Ζημιές κλέπτη στην οικοδομή συνεπεία διάρρηξης
 • Ηλεκτρικές βλάβες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων σε Α’ κίνδυνο
 • Κλοπή περιεχομένου
 • Θραύση υαλοπινάκων, κρυστάλλων θυρών και παραθύρων σε Α’ κίνδυνο
 • Ζημιές εξωτερικών πινακίδων – επιγραφών σε Α’ κίνδυνο
 • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε Α’ κίνδυνο

 

Πακέτο Παροχών

 • Έξοδα άντλησης υδάτων σε Α’ κίνδυνο
 • Έξοδα κατεδάφισης ερειπίων,
 • Έξοδα έκδοσης αδειών αποκατάστασης ζημιών
 • Έξοδα αμοιβών μηχανικών / αρχιτεκτόνων

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Πτώση δένδρων, κλαδιών ή τηλεφωνικών στύλων
 • Καθίζηση, ύψωση , κατολίσθηση εδάφους μόνο από καλυπτόμενους κινδύνους.
 • Αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για υλικές ζημιές προς τρίτους (όμορων) από μετάδοση πυρκαγιάς ή έκρηξης
 • Αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη της οικοδομής προς τρίτους συνεπεία διαρροής υδάτων
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων (αναλώσιμα) εντός ψυγείων ή ψυκτικών θαλάμων
 • Γενική Αστική Ευθύνη
 • Σεισμός

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Κλοπή – 5% με ελάχιστο € 500
 • Θραύση κρυστάλλων – 5% με ελάχιστο € 300
 • Βραχυκύκλωμα – 5% με ελάχιστο € 300
 • Διαρροή σωληνώσεων / καιρικά φαινόμενα – 5% με ελάχιστο € 500 στα ισόγεια και άνω
 • 5% με ελάχιστο € 3.000 στα υπόγεια
 • Περιουσία σε υπαίθριο χώρο – 5% με ελάχιστο € 300 στην εγκατάσταση και
 • 10% με ελάχιστο € 200 στον εξοπλισμό
 • Σεισμός 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Ενοικιαζόμενα-Δωμάτια

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Ξεχοδοχειακές-Επιχειρήσεις

 

Προϋποθέσεις ασφάλισης 

 • Καθαρό ιστορικό ζημιών.
 • έχει λάβει όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα πυροπροστασίας.
 • διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφάλειας, όπου προβλέπεται.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας