Εθνική και Τουρισμός

Η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει πρόγραμμα ξενοδοχείων που ανταποκρίνεται πλήρως στις ασφαλιστικές ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία, προσφέροντας ένα πλήθος καλύψεων που αντιμετωπίζουν όλους τους πιθανούς κινδύνους που είναι δυνατόν να απειλήσουν τη λειτουργία της επιχείρησής του.

Περιγραφή

Η Εθνική Ασφαλιστική γνωρίζοντας τις δυσκολίες του σημερινού επιχειρηματία καθώς και τη σημασία της μελλοντικής εξασφάλισης της επιχείρησής σας, σχεδίασε και προσφέρει το ανανεωμένα πρoγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων προσφέροντας ένα πλήθος καλύψεων που αντιμετωπίζουν όλους τους πιθανούς κινδύνους που είναι δυνατόν να απειλήσουν τη λειτουργία της επιχείρησης.

 • Προστατεύει την επιχείρησή σας, με ένα πλήθος βασικών και προαιρετικών καλύψεων που αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη του Κτίσματος, του Περιεχόμενου και του ίδιου του επιχειρηματία.
 • Πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων καθώς και οργανωμένων επαγγελματικών στεγών με ένα πλήθος παροχών που οργανώνονται σε δύο διαφορετικά πακέτα.
 • Μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής των κινδύνων που θέλετε να καλύψετε, ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές σας δυνατότητες.
 • Ασφαλίζονται αυτόματα νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία με σχετική δήλωση εντός 60 ημερών.

Βασικές Κατηγορίες Καλύψεων

Ασφάλεια Πυρός

Προφύλαξε την επιχείρηση σου από ζημιές λόγω πυρκαγιάς και συνέχισε το έργο σου χωρίς επιπλέον άγχος.

 

Ασφάλεια Σεισμού

Κάλυψε κάθε ζημιά που θα προκληθεί από σεισμό για να νιώθεις ασφαλής.

 

Ασφάλεια Φυσικά Φαινόμενα

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις.

 

Ασφάλεια Κλοπής

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από κλοπή, έχοντας πλήρη κάλυψη για το περιεχόμενο της επιχείρησης σου.

 

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά – πτώση κεραυνού
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Έκρηξη
 • Καπνός
 • Πτώση αεροσκαφών ή/και τμημάτων που αποσπάστηκαν από αυτά
 • Έξοδα κατεδάφισης ερειπίων, εκκαθάρισης και μεταφοράς υπολειμμάτων – συντριμμάτων
 • Καταιγίδα – θύελλα
 • Πλημμύρα
 • Χιόνι – χαλάζι – παγετός
 • Διάρρηξη, υπερχείλιση δεξαμενών και σωληνώσεων (Κεντρικής Θέρμανσης, Ψύξης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης & Εγκαταστάσεις Sprinklers)
 • Προστασία υπασφάλισης (Όρος πρόνοιας 10%)

 

Πακέτο Παροχών

 • Έξοδα κατάσβεσης / πυρόσβεσης
 • Έξοδα άντλησης υδάτων
 • Έξοδα έκδοσης αδειών αποκατάστασης ζημιών & αμοιβών μηχανικών / αρχιτεκτόνων
 • Απώλεια κερδών

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλη βλάβη / βανδαλισμός
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Ηλεκτρικές βλάβες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων & μηχανημάτων
 • Πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων
 • Καθίζηση – ύψωση – κατολίσθηση εδάφους
 • Θραύση υαλοπινάκων (Θυρών, Παραθύρων)
 • Ζημιές εξωτερικών πινακίδων & επιγραφών
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων (εντός ψυκτικών θαλάμων & ψυγείων)
 • Ζημιές του κτιρίου από κλοπή (Με Διάρρηξη)
 • Κλοπή περιεχομένου (Μετά από διάρρηξη)
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου προς τρίτους από μετάδοση φωτιάς ή έκρηξης
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου προς τρίτους από διαρροή ύδατος
 • Αστική ευθύνη από τη λειτουργία
 • Σεισμός

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, διάρρηξη δεξαμενών & σωληνώσεων 10% με ελάχιστο τα 1500 ευρώ για υπόγεια και τα 750 για λοιπούς χώρους.
 • Κακόβουλη βλάβη 10% με ελάχιστο τα 1500 ευρώ για υπόγεια και τα 750 για λοιπούς χώρους.
 • Ηλεκτρικές βλάβες 150 ευρώ.
 • Κλοπή-ληστεία 15% του ποσού της αποζημίωση με ελάχιστο τα 1000 ευρώ.
 • Σεισμός 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας