ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε Επαγγελματία

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική παρέχει προγράμματα αστικής ευθύνης επαγγελματιών που καλύπτουν τις αξιώσεις τρίτων από τυχόν σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές κατά την άσκηση της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Περιγραφή

Έχοντας επιλέξει την ΜΙΝΕΤΤΑ για την ασφάλιση της επαγγελματικής αστική σας ευθύνης, θα έχετε τη σωστή κάλυψη και τους κατάλληλους ανθρώπους να στηριχθείτε πάνω τους.

 • Παρέχονται ως αυτόνομα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή συνδυαστικά με ασφαλιστήριο Πυρός επιχειρήσεων.
 • Περιλαμβάνει όλες οι απαραίτητες καλύψεις για την εξασφάλιση κάθε επαγγελματία.
 • Ευκολία επιλογής και προστασία ανάλογα με το ύψος της κάλυψης.
 • Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται σύμφωνα με την επαγγελματική κατηγορία.

Πακέτο Καλύψεων Ιατρού – Οδοντίατρου

Το πρόγραμμα ΜΙΝΕΤΤΑ Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρού παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των παρακάτω επιλογών.

 • Σωματικές βλάβες Ανά συμβάν: 50.000€, 100.000€, 125.000€, 150.000€
 • Υλικές ζημιές Ανά συμβάν: 50.000€, 100.000€, 125.000€, 150.000€
 • Ανώτατο όριο ευθύνης: 50.000€, 100.000€, 125.000€, 150.000€

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 •  5% του ποσού κάθε ζημιάς με ελάχιστο ποσό ίσο με το 2% του ασφαλισμένου ποσού.

 

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Ιατρού-Οδοντίατρου

 

 

Πακέτο Καλύψεων Φαρμακοποιού

Το πρόγραμμα ΜΙΝΕΤΤΑ Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Φαρμακοποιού παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των παρακάτω επιλογών.

 • Σωματικές βλάβες Ανά συμβάν: 25.000€, 30.000€, 50.000€, 75.000€
 • Υλικές ζημιές Ανά συμβάν: 25.000€, 30.000€, 50.000€, 75.000€
 • Ανώτατο όριο ευθύνης: 50.000€, 100.000€, 125.000€, 150.000€

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • 5% του ποσού κάθε ζημιάς με ελάχιστο ποσό ίσο με το 1% του ασφαλισμένου ποσού.

 

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Φαρμακοποιού

Πακέτο Καλύψεων Αρχιτέκτονα – Πολιτικού Μηχανικού

Το πρόγραμμα ΜΙΝΕΤΤΑ Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Αρχιτέκτονα – Πολιτικού Μηχανικού παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των παρακάτω επιλογών.

 • Σωματικές Βλάβες: 30.000€, 50.000€, 75.000€, 100.000€
 • Υλικές Ζημιές: 10.000€, 20.000€, 25.000€, 30.000€
 • Ανώτατο όριο ομαδικού ατυχήματος: 60.000€, 100.000€, 150.000€, 200.000€
 • Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο: 100.000€, 150.000€, 200.000€, 300.000€

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • 150€ σε κάθε ζημιά.

 

 

Πακέτο Καλύψεων Τεχνικών Επαγγελμάτων

Το πρόγραμμα ΜΙΝΕΤΤΑ Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Τεχνικών παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των παρακάτω επιλογών.

 • Σωματικές βλάβες Ανά συμβάν: 25.000€, 50.000€, 75.000€, 100.000€
 • Υλικές ζημιές Ανά συμβάν: 25.000€, 50.000€, 75.000€, 100.000€
 • Ανώτατο όριο ευθύνης: 25.000€, 50.000€, 75.000€, 100.000€

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • 5% του ποσού κάθε ζημιάς με ελάχιστο ποσό ίσο με το 2% του ασφαλισμένου ποσού.

 

Πακέτο Καλύψεων Λογιστών – Φοροτεχνικών

Το πρόγραμμα ΜΙΝΕΤΤΑ Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών – Φοροτεχνικών παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των παρακάτω επιλογών.

 • Ανά συμβάν: 25.000€, 30.000€, 50.000€, 75.000€
 • Ανώτατο όριο ευθύνης: 50.000€, 100.000€, 125.000€, 150.000€

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 •  5% του ποσού κάθε ζημιάς με ελάχιστο ποσό ίσο με το 1% του ασφαλισμένου ποσού.

 

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Λογιστών – Φοροτεχνικών

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας