ΕΥΡΩΠΗ Euro Home

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική σχεδιάζει σύγχρονα και ανταγωνιστικά προγράμματα κατοικίας, τα οποία ανταποκρίνονται στις καθημερινά μεταβαλλόμενες συνθήκες εξασφαλίζοντας, την προστασία τόσο της μόνιμης όσο και της εξοχικής κατοικίας σας.

Περιγραφή

Η Ευρώπη ασφαλιστική έχει δημιουργήσει ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης κατοικιών για την κάλυψη όλων των αναγκών.

 • Κάλυψε κάθε σου ανάγκη με τα τέσσερα προγράμματα κατοικίας που προσφέρει η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική.
 • Επίλεξε ανάμεσα στα διαφορετικά προγράμματα της ΕΥΡΩΠΗΣ Ασφαλιστικής αυτό που σου ταιριάζει προστατεύοντας το σπίτι και την οικογένεια σου.
 • Επέκτεινε το βασικό πρόγραμμα ασφάλισης με προαιρετικές καλύψεις που θα σου προσφέρουν πλήρη και ολοκληρωμένη ασφάλεια.
 • Ασφάλισε τη δευτερεύουσα κατοικία σου χωρίς προϋπόθεση ασφάλισης και της μόνιμης.

 Τι καλύπτει το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας.

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός
 • Ευρεία Έκρηξη
 • Πυρκαγιά από Δάσος
 • Ζημίες από Καπνό
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Ζημίες από Πτώση Δένδρων, Κλαδιών και Στύλων
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Βανδαλισμός σε Α’ Κίνδυνο
 • Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων Συνεπεία Καλυπτόμενων Κινδύνων
 • Θραύση Κρυστάλλων

Πακέτο Παροχών

 • Έξοδα Πυρόσβεσης & Ζημιές από Πυρόσβεση
 • Αποκομιδή Συντριμμάτων
 • Έξοδα Περιορισμού Ελαχιστοποίησης Ζημίας
 • Έξοδα Μηχανικών και Έκδοσης Αδειών

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα
 • Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων Ύδρευσης/ Θέρμανσης/ Κλιματισμού και Αποχετεύσεων
 • Σεισμός
 • Καθίζηση/κατολίσθηση
 • Ζημιές στο κτίριο από απόπειρα κλοπής
 • Ζημιές στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Ασφάλιση Κατοικίας

 

 Τι καλύπτει το πρόγραμμα ασφάλισης περιεχομένου κατοικίας.

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός
 • Ευρεία Έκρηξη
 • Πυρκαγιά από Δάσος
 • Ζημίες από Καπνό
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Ζημίες από Πτώση Δένδρων, Κλαδιών και Στύλων
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Βανδαλισμός σε Α’ Κίνδυνο
 • Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων Συνεπεία Καλυπτόμενων Κινδύνων
 • Θραύση Κρυστάλλων

Πακέτο Παροχών

 • Έξοδα Πυρόσβεσης & Ζημιές από Πυρόσβεση
 • Αποκομιδή Συντριμμάτων
 • Έξοδα Περιορισμού Ελαχιστοποίησης Ζημίας
 • Έξοδα Μηχανικών και Έκδοσης Αδειών

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα
 • Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων Ύδρευσης/ Θέρμανσης/ Κλιματισμού και Αποχετεύσεων
 • Σεισμός
 • Καθίζηση/κατολίσθηση
 • Ζημιές στο κτίριο από απόπειρα κλοπής
 • Ζημιές στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης
 • Κλοπή περιεχομένου

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Ασφάλιση Κατοικίας

Προϋποθέσεις ασφάλισης Euro Home

 • Καθαρό ιστορικό ζημιών τελευταίας 3ετίας.

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Βραχυκύκλωμα €150 σε κάθε Ζημία.
 • Θραύση Κρυστάλλων €100 σε κάθε Ζημία.
 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός, 10% σε κάθε ζημία με min €500 για Υπόγεια/Ημιυπόγεια και €250 για Ισόγειο/Ορόφους.
 • Διάρρηξη/Υπερχείλιση Σωληνώσεων Ύδρευσης, Κλιματισμού, Κεντρικής Θέρμανσης και Αποχετεύσεων 10% σε κάθε ζημία με min €500.
 • Σεισμός: 2% επί του συνολικού Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου σε κάθε ζημιά.
 • Καθίζηση και Κατολίσθηση: 2% επί του συνολικού Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου σε κάθε ζημιά.
 • Κλοπή Περιεχομένου, απαλλαγή 10% σε κάθε Ζημία με ελάχιστο €350.

Δίπλα σας κάθε στιγμή

Παρέχουμε ολοκληρωμένη και συνεχής υποστήριξη σε ό,τι θέμα προκύψει και αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των διαδικασιών για άμεση αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας