ΕΛΠΑ Home Premium

Η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ως Ειδικός Αντιπρόσωπος της Εταιρείας GasanMamo Insurance είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, και για το λόγο αυτό δημιούργησε το ασφαλιστικό πακέτο ELPA HOME PREMIUM για την πλήρη κάλυψη των κατοικιών.

Περιγραφή

Το ΕLPA HOME PREMIUM αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης με πληθώρα καλύψεων και παροχών για την προστασία της κατοικίας σας.

 • ο πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές.
 • Αφορά μόνιμες, εξοχικές αλλά και ενυπόθηκες κατοικίες με πολύ προσιτά ασφάλιστρα.
 • Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος με κάλυψη νομικής προστασίας.
 • Παρέχεται πρόγραμμα ασφάλισης σε Α Κίνδυνο για κτίρια έως 30.000 ευρώ και περιεχόμενο έως 6.000 ευρώ.

Βασικές Κατηγορίες Καλύψεων

Ασφάλεια Πυρός

Προφύλαξε το σπίτι σου από τους μεγαλύτερους κινδύνους, ασφαλίζοντας το σήμερα για πυρκαγιά.

 

Ασφάλεια Σεισμού

Κάλυψε κάθε ζημιά που θα προκληθεί από σεισμό για να νιώθεις ασφαλής.

 

Ασφάλεια Φυσικά Φαινόμενα

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις.

 

Ασφάλεια Κλοπής

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από κλοπή, έχοντας πλήρη κάλυψη για το περιεχόμενο της κατοικίας σου.

 

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά, Έκρηξη, Κεραυνός
 • Πυρκαγιά από Δάσος
 • Ζημιές από Καπνό
 • Ίδιες Ζημιές Λέβητα
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Πτώση Δένδρων, Κλαδιών, Στύλων
 • Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων
 • Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Καιρικά Φαινόμενα
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων Ύδρευσης, Θέρμανσης, Κλιματισμού και Αποχέτευσης (και Έξοδα Άντλησης Υδάτων)
 • Όρος Προστασίας μη Ηθελημένης Υπασφάλισης
 • Α.Ε. έναντι Όμορων συνεπεία Καλυπτόμενου Κινδύνου
 • Προσωπικό Ατύχημα Οικογένειας
 • Σεισμός
 • Βραχυκύκλωμα
 • Ζημιές Κτηρίου από Διάρρηξη
 • Ζημιές στις Ίδιες τις Σωληνώσεις & Διερευνητικές Εργασίες
 • Ζημιές Ηλιακού Θερμοσίφωνα συνεπεία Καλυπτόμενων Κινδύνων
 • Αστική Ευθύνη Ενοικιαστή έναντι Ιδιοκτήτη

 

Πακέτο Παροχών

 • Έξοδα Πυρόσβεσης και Ζημιές
 • Έξοδα Περιορισμού της Ζημιάς
 • Έξοδα Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων και Δημοσίων Αρχών
 • Κάλυψη Δόσεων Στεγαστικού Δανείου

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Έξοδα Εναλλακτικής Διαμονής
 • Έξοδα Φύλαξης της ασφαλισμένης Κατοικίας
 • Έξοδα Αντικατάστασης Κλειδαριάς
 • Αλλοίωση Τροφίμων στον Καταψύκτη
 • Document Protection
 • Credit Card Protection
 • Κάλυψη Λογαριασμών
 • Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Ακινήτου
 • Προσωπική και Οικογενειακή Αστική Ευθύνη
 • Κάλυψη Νομικής Προστασίας

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Home FLEXI

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Home Premium

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-HOME Α΄ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά, Έκρηξη, Κεραυνός
 • Πυρκαγιά από Δάσος
 • Ζημιές από Καπνό
 • Ίδιες Ζημιές Λέβητα
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Πτώση Δένδρων, Κλαδιών, Στύλων
 • Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων
 • Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Καιρικά Φαινόμενα
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων Ύδρευσης, Θέρμανσης, Κλιματισμού και Αποχέτευσης (και Έξοδα Άντλησης Υδάτων)
 • Όρος Προστασίας μη Ηθελημένης Υπασφάλισης
 • Α.Ε. έναντι Όμορων συνεπεία Καλυπτόμενου Κινδύνου
 • Προσωπικό Ατύχημα Οικογένειας
 • Σεισμός
 • Βραχυκύκλωμα
 • Ζημιές Κτηρίου από Διάρρηξη
 • Ζημιές στις Ίδιες τις Σωληνώσεις & Διερευνητικές Εργασίες
 • Ζημιές Ηλιακού Θερμοσίφωνα συνεπεία Καλυπτόμενων Κινδύνων
 • Αστική Ευθύνη Ενοικιαστή έναντι Ιδιοκτήτη

 

Πακέτο Παροχών

 • Έξοδα Πυρόσβεσης και Ζημιές
 • Έξοδα Περιορισμού της Ζημιάς
 • Έξοδα Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων και Δημοσίων Αρχών
 • Κάλυψη Δόσεων Στεγαστικού Δανείου

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Έξοδα Εναλλακτικής Διαμονής
 • Έξοδα Φύλαξης της ασφαλισμένης Κατοικίας
 • Έξοδα Αντικατάστασης Κλειδαριάς
 • Αλλοίωση Τροφίμων στον Καταψύκτη
 • Document Protection
 • Credit Card Protection
 • Κάλυψη Λογαριασμών
 • Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Ακινήτου
 • Προσωπική και Οικογενειακή Αστική Ευθύνη
 • Κάλυψη Νομικής Προστασίας
 • Κλοπή περιεχόμενου

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Home FLEXI

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Home Premium

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-HOME Α΄ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προϋποθέσεις ασφάλισης Home Premium

 • Καθαρό ιστορικό ζημιών.
 • Η κάλυψη Διαρροής Σωληνώσεων παρέχεται για σωληνώσεις έως 35 ετών.

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Για κάθε ζημιά από Βραχυκύκλωμα ισχύει απαλλαγή 250€.
 • Για κάθε ζημιά από Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετό και Διάρρηξη Σωληνώσεων, ισχύει απαλλαγή: τo 10% επί της Ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των 700€ σε υπόγεια και ημιυπόγεια και τo 10% επί της Ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των 450€ για ορόφους και ισόγεια.
 • Για κάθε Ζημιά Κλοπής Περιεχομένου κατόπιν Διαρρήξεως/Ληστείας, ισχύει απαλλαγή 5% επί της Ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των 300€.
 • Για κάθε Ζημιά Θραύσης Κρυστάλλων, ισχύει απαλλαγή 150€.
 • Για κάθε Ζημιά συνεπεία Σεισμού, ισχύει απαλλαγή 2% επί του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου.
 • Για κάθε Τυχαία Ζημιά, ισχύει απαλλαγή 300€.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας