ΔΥΝΑΜΙΣ Home

Τα προγράμματα ασφάλισης της ΔΥΝΑΜΙΣ περιλαμβάνουν τις βασικότερες καλύψεις ενώ είναι εμπλουτισμένα με επιπρόσθετες, εξαιρετικά σημαντικές καλύψεις, εξασφαλίζοντας την αποζημίωση ή την αποκατάσταση των ζημιών που μπορεί να συμβούν στην κατοικία σας σε αξία καινούριου.

Περιγραφή

Η Δύναμις Ασφαλιστική δημιούργησε εξαιρετικά ανταγωνιστικά προγράμματα ασφάλισης, ειδικά διαμορφωμένα για μόνιμες ή εξοχικές κατοικίες. Με τα προγράμματα ασφάλισης της Δύναμις ασφαλιστικής νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται.

 • Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, ενοικιαστές αλλά και δανειολήπτες που θέλουν να προστατεύσουν την κατοικία τους.
 • Ευελιξία να διαμορφώσετε το πρόγραμμα ασφάλισης της κατοικίας σας βάσει των αναγκών σας.
 • Προσφέρει ουσιαστικές και σύγχρονες καλύψεις, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.
 • Δίνεται η δυνατότητα παροχής προγράμματος με μηδενικές απαλλαγές.

Βασικές Κατηγορίες Καλύψεων

Ασφάλεια Πυρός

Προφύλαξε το σπίτι σου από τους μεγαλύτερους κινδύνους, ασφαλίζοντας το σήμερα για πυρκαγιά.

 

Ασφάλεια Σεισμού

Κάλυψε κάθε ζημιά που θα προκληθεί από σεισμό για να νιώθεις ασφαλής.

 

Ασφάλεια Φυσικά Φαινόμενα

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις.

 

Ασφάλεια Κλοπής

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από κλοπή, έχοντας πλήρη κάλυψη για το περιεχόμενο της κατοικίας σου.

 

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων από αυτά
 • Ζημιές από καπνό
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Υπολογισμός αξίας αντικατάστασης, περιεχομένου και οικοδομής, σαν καινούριο (δεν υπολογίζεται η παλαιότητα)

 

Πακέτο Παροχών

 • Έξοδα πυρόσβεσης & ελαχιστοποίησης ζημιάς
 • Αποκομιδή ερειπίων
 • Έξοδα μεταστέγασης
 • Έξοδα αρχιτεκτόνων/μηχανικών

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Σεισμός
 • Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες & Πολιτικές ταραχές
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Καταιγίδα-Θύελλα-Πλημμύρα
 • Χιόνι-Παγετός-Χαλάζι
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Ζημίες στο κτίριο συνεπεία κλοπής
 • Βραχυκύκλωμα
 • Θραύση υαλοπινάκων & κρυστάλλων
 • Όρος πρόνοιας 10%
 • Αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Home Flex

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Home Premium

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων από αυτά
 • Ζημιές από καπνό
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Υπολογισμός αξίας αντικατάστασης, περιεχομένου και οικοδομής, σαν καινούριο (δεν υπολογίζεται η παλαιότητα)

 

Πακέτο Παροχών

 • Έξοδα πυρόσβεσης & ελαχιστοποίησης ζημιάς
 • Αποκομιδή ερειπίων
 • Έξοδα μεταστέγασης
 • Έξοδα αρχιτεκτόνων/ μηχανικών

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Σεισμός
 • Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες & Πολιτικές ταραχές
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Καταιγίδα-Θύελλα-Πλημμύρα
 • Χιόνι-Παγετός-Χαλάζι
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Ζημίες στο κτίριο συνεπεία κλοπής
 • Βραχυκύκλωμα
 • Θραύση υαλοπινάκων & κρυστάλλων
 • Όρος πρόνοιας 10%
 • Αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς
 • Κλοπή περιεχομένου

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Home Flex

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Home Premium

Προϋποθέσεις ασφάλισης Home

 • Καθαρό ιστορικό ζημιών.
 • Για την κάλυψη του σεισμού να είναι η οικοδομή κατασκευής από το 1960 και έπειτα.
 • Η κάλυψη της διάρρηξης σωληνώσεων ισχύει για εγκαταστάσεις μέχρι 30 ετών.
 • Η κάλυψη αξία αντικατάστασης, δηλαδή αποζημίωση σε αξία καινούργιου, ισχύει για οικοδομές μέχρι 25 ετών.

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Για την κάλυψη του σεισμού και/ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού ισχύει απαλλαγή 2% ή 3% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο 1.500€.
 • Για τις καλύψεις καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, παγετός, χαλάζι, διάρρηξη σωληνώσεων για υπόγεια ισχύει απαλλαγή 10% ανά ζημιά με ελάχιστο 750€.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας