ΟΡΙΖΩΝ Κατοικία

Η ΟΡΙΖΩΝ, γνωρίζοντας ότι το σπίτι, αποτελεί ίσως το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο, με μεγάλη οικονομική και συναισθηματική αξία , καθώς στεγάζει τα όνειρα και τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής, προσφέρει πλήρης προστασία απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ανθρώπου.

Περιγραφή

Τα νέα σύγχρονα και tailor made προγράμματα κατοικίας της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστικής παρέχουν πλήρη προστασία για την εξασφάλιση κτιρίου και περιεχομένου, από ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, χωρίς ψιλά γράμματα, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.

 • Επίλεξε ανάμεσα σε 5 διαφορετικά προγράμματα ασφάλισης το συνδυασμό καλύψεων που ταιριάζει στις ανάγκες του δικού σου σπιτιού.
 • Όλα τα προγράμματα κατοικίας της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστικής καλύπτουν κάθε απαίτηση της τράπεζάς αναφορικά με την ασφάλιση της ενυπόθηκης κατοικίας σας.
 • Προστατεύει το σπίτι σας από κάθε πιθανό ή απίθανο κίνδυνο, είτε είστε ιδιοκτήτες είτε ενοικιαστές.
 • Διαθέτει προγράμματα που παρέχονται χωρίς απαλλαγές σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.

Βασικές Κατηγορίες Καλύψεων

Ασφάλεια Πυρός

Προφύλαξε το σπίτι σου από τους μεγαλύτερους κινδύνους, ασφαλίζοντας το σήμερα για πυρκαγιά.

 

Ασφάλεια Σεισμού

Κάλυψε κάθε ζημιά που θα προκληθεί από σεισμό για να νιώθεις ασφαλής.

 

Ασφάλεια Φυσικά Φαινόμενα

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις.

 

Ασφάλεια Κλοπής

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από κλοπή, έχοντας πλήρη κάλυψη για το περιεχόμενο της κατοικίας σου.

 

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά
 • Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων από αυτά
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, βάρος χιονιού, παγετός, χαλάζι
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής (έως 1.200€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ζημιές πυρός εκ πτώσεως κεραυνού
 • Πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων
 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς σε Α’ κίνδυνο
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Ζημιές από καπνό
 • Κάλυψη σε αξία αποκατάστασης καινούριου
 • Δόση στεγαστικού δανείου σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου

 

Πακέτο Παροχών

 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημίας
 • Έξοδα ζημιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
 • Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς
 • Προστασία υπασφάλισης
 • Επαγγελματικές αμοιβές και έξοδα δημοσίων αρχών
 • Κάλυψη σε αξία αποκατάστασης καινουργού
 • Διερευνητικές εργασίες
 • Έξοδα άντλησης υδάτων

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Σεισμός
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου
 • Θραύση ειδών υγιεινής

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Blue Home

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Dream Home

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Gold Home

ΟΡΙΖΩΝ-Έντυπο Εταιρείας

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά
 • Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων από αυτά
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, βάρος χιονιού, παγετός, χαλάζι
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής (έως 1.200€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ζημιές πυρός εκ πτώσεως κεραυνού
 • Πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων
 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς σε Α’ κίνδυνο
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Ζημιές από καπνό
 • Κάλυψη σε αξία αποκατάστασης καινούριου
 • Δόση στεγαστικού δανείου σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου

 

Πακέτο Παροχών

 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημίας
 • Έξοδα ζημιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
 • Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς
 • Προστασία υπασφάλισης
 • Επαγγελματικές αμοιβές και έξοδα δημοσίων αρχών
 • Κάλυψη σε αξία αποκατάστασης καινούριου
 • Διερευνητικές εργασίες
 • Έξοδα άντλησης υδάτων

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Σεισμός
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου
 • Θραύση ειδών υγιεινής
 • Κλοπή περιεχομένου

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Blue Home

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Dream Home

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Gold Home

ΟΡΙΖΩΝ-Έντυπο Εταιρείας

Προϋποθέσεις ασφάλισης Κατοικία

 • Να μην έχει συμβεί ζημιά από καλυπτόμενο κίνδυνο την τελευταία πενταετία και μέχρι την ανάληψη του κινδύνου.
 • Η κάλυψη σεισμού προσφέρεται ανεξαρτήτως προγράμματος σε αντισεισμικές κατασκευές με έτος θεμελίωσης μετά το 1960. Αν το κτίριο έχει υποστεί ζημιές από προηγούμενο σεισμό, είναι απαραίτητη βεβαίωση μηχανικού για το μέγεθος και το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς, όπως και ο σημερινός σεισμικός χαρακτηρισμός της οικοδομής.

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, βάρος χιονιού, παγετός, χαλάζι και διάρρηξη σωληνώσεων: 10% επί της ζημίας με ελάχιστο 500€ ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Βραχυκύκλωμα με ή χωρίς εστία φωτιάς: 200€ ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Καθίζηση και/ή ύψωση και/ή κατολίσθηση εδάφους συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων: 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Θραύση καθρεπτών – κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων: 150€ ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Σεισμός: 2% επί του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Κλοπή-Ληστεία: 10% επί της ζημίας με ελάχιστο 750€

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας