ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Mega Business

Η Υδρόγειος ασφαλιστική παρέχει μέσω των προγραμμάτων ασφάλισης επιχειρήσεων διευρυμένη προστασία έναντι πλήθους κινδύνων ή τυχαίων γεγονότων που ενδέχεται να απειλήσουν την επιχείρηση μέσω σειράς καινοτόμων καλύψεων προστιθέμενης αξίας.

Περιγραφή

To πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων της Υδρογείου Ασφαλιστικής απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές επιχειρήσεων που επιθυμούν να έχουν διευρυμένη προστασία και έξτρα παροχές.

 • Πληθώρα επιπλέον παροχών όπως έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της επιχείρησης προσφέρουν πλήρης και ολοκληρωμένη κάλυψη.
 • Το πρόγραμμα παρέχεται με και χωρίς απαλλαγές για καλύτερη και ολοκληρωμένη κάλυψη. Η παροχή του προγράμματος χωρίς απαλλαγές διασφαλίζει ότι με μία μικρή προσαύξηση στο ασφάλιστρό, αποζημιώνεστε από το πρώτο ευρώ.
 • Παρέχεται επείγουσα τεχνική βοήθεια εντελώς δωρεάν, σε όλη την Ελλάδα, 24ώρες το 24ωρο για υδραυλικές και ηλεκτρολογικές ζημιές, θραύση κρυστάλλων και υαλοπινάκων, απώλεια ή κλοπή κλειδιών και ζημιές σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
 • Εξοφλήστε τα ασφάλιστρα σας με εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, επιλέγοντας τον πιο κατάλληλο για εσάς, εύκολα και άμεσα, ενώ μπορείτε να κατεβάσετε το συμβόλαιο σας σε ένα μόλις λεπτό.

Βασικές Κατηγορίες Καλύψεων

Ασφάλεια Πυρός

Προφύλαξε την επιχείρηση σου από ζημιές λόγω πυρκαγιάς και συνέχισε το έργο σου χωρίς επιπλέον άγχος.

 

Ασφάλεια Σεισμού

Κάλυψε κάθε ζημιά που θα προκληθεί από σεισμό για να νιώθεις ασφαλής.

 

Ασφάλεια Φυσικά Φαινόμενα

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις.

 

Ασφάλεια Κλοπής

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από κλοπή, έχοντας πλήρη κάλυψη για το περιεχόμενο της επιχείρησης σου.

 

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά, κεραυνός, καπνός, έκρηξη
 • Πυρκαγιά από δάσος-θάμνους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Πτώση δέντρων

 

Πακέτο Παροχών

 • Έξοδα κατεδάφισης/αποκομιδής ερειπίων
 • Ασφάλιση οικοδομής σε αξία καινούργιου
 • Προστασία υπασφάλισης
 • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση
 • Έξοδα πυρόσβεσης
 • Άντληση υδάτων

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες βλάβες
 • Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους συνεπεία πυρκαγιάς
 • Αστική ευθύνη ιδιοκτήτη οικοδομής προς τρίτους για ζημιές από νερά
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων/πρώτων υλών
 • Ημερήσιο επίδομα λόγω διακοπής εργασιών
 • Επέκταση αστικής ευθύνης προς τρίτους
 • Zημιές κλέφτη στην οικοδομή
 • Θραύση υαλοπινάκων-βιτρινών
 • Καθίζηση-κατολίσθηση
 • Ρήξη σωληνώσεων
 • Βραχυκύκλωμα
 • Σεισμός

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-MEGA BUSINESS

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-MAXI SAFE

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά, κεραυνός, καπνός, έκρηξη
 • Πυρκαγιά από δάσος-θάμνους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Πτώση δέντρων

 

Πακέτο Παροχών

 • Ασφάλιση πάγιου εξοπλισμού σε αξία αντικατάστασης
 • Έξοδα κατεδάφισης/αποκομιδής ερειπίων
 • Ασφάλιση οικοδομής σε αξία καινούργιου
 • Επείγουσα τεχνική βοήθεια
 • Προστασία υπασφάλισης
 • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση
 • Έξοδα πυρόσβεσης
 • Άντληση υδάτων

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων 

 • Τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες βλάβες
 • Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους συνεπεία πυρκαγιάς
 • Αστική ευθύνη ιδιοκτήτη οικοδομής προς τρίτους για ζημιές από νερά
 • Ημερήσιο επίδομα λόγω διακοπής εργασιών
 • Επέκταση αστικής ευθύνης προς τρίτους
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων και πρώτων υλών
 • Zημιές κλέφτη στην οικοδομή
 • Θραύση υαλοπινάκων-βιτρινών
 • Καθίζηση-κατολίσθηση
 • Κλοπή – ληστεία ταμείου
 • Νομική προστασία
 • Ρήξη σωληνώσεων
 • Βραχυκύκλωμα
 • Σεισμός

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-MEGA BUSINESS

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-MAXI SAFE

Προϋποθέσεις ασφάλισης Mega Business

Η επιχείρηση πρέπει να:

 • διαθέτει, οπωσδήποτε, άδεια λειτουργίας.
 • έχει λάβει όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα πυροπροστασίας.
 • διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφάλειας, όπου προβλέπεται.
 • Η κάλυψη της κλοπής δίνεται με την προϋπόθεση ύπαρξης προστατευτικών μέτρων όπως : ρολά, σιδερένιες μπάρες, σύστημα συναγερμού ή σύστημα συνδεδεμένο με κέντρο λήψεως σημάτων (security). Εάν δεν υπάρχουν προστατευτικά μέτρα τα ασφάλιστρα ενδέχεται να αυξηθούν.

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Πλημμύρα-Θύελλα-Καταιγίδα-Χιόνι-Παγετός-Χαλάζι: 10 % επί της ζημιάς με ελάχιστο τα 880 ευρώ.
 • Ρήξη Σωληνώσεων-Υπερχείλιση Δεξαμενών: 10 % επί της ζημιάς με ελάχιστο τα 880 ευρώ.
 • Καθίζηση-κατολίσθηση: 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.
 • Σεισμός: 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.
 • Θραύση Υαλοπινάκων: 150 ευρώ ανά ζημιά.
 • Βραχυκύκλωμα: 150 ευρώ ανά ζημιά.
 • Κλοπή-ληστεία: 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 750 ευρώ ανά ζημιά.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας