Εθνική και Επιχείρηση

Η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει πρόγραμμα επιχειρήσεων που ανταποκρίνεται πλήρως στις ασφαλιστικές ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία, προσφέροντας ένα πλήθος καλύψεων που αντιμετωπίζουν όλους τους πιθανούς κινδύνους που είναι δυνατόν να απειλήσουν τη λειτουργία της επιχείρησής του.

Περιγραφή

Η Εθνική Ασφαλιστική γνωρίζοντας τις δυσκολίες του σημερινού επιχειρηματία καθώς και τη σημασία της μελλοντικής εξασφάλισης της επιχείρησής σας, σχεδίασε και προσφέρει το ανανεωμένα πρoγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων προσφέροντας ένα πλήθος καλύψεων που αντιμετωπίζουν όλους τους πιθανούς κινδύνους που είναι δυνατόν να απειλήσουν τη λειτουργία της επιχείρησής του.

 • Προστατεύει την επιχείρησή σας, με ένα πλήθος βασικών και προαιρετικών καλύψεων που αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη του Κτίσματος, του Περιεχόμενου και του ίδιου του επιχειρηματία.
 • Πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων καθώς και οργανωμένων επαγγελματικών στεγών με ένα πλήθος παροχών που οργανώνονται σε τρία διαφορετικά πακέτα.
 • Μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής των κινδύνων που θέλετε να καλύψετε, ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές σας δυνατότητες.
 • Ασφαλίζονται αυτόματα νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία με σχετική δήλωση εντός 60 ημερών.

Βασικές Κατηγορίες Καλύψεων

Ασφάλεια Πυρός

Προφύλαξε την επιχείρηση σου από ζημιές λόγω πυρκαγιάς και συνέχισε το έργο σου χωρίς επιπλέον άγχος.

 

Ασφάλεια Σεισμού

Κάλυψε κάθε ζημιά που θα προκληθεί από σεισμό για να νιώθεις ασφαλής.

 

Ασφάλεια Φυσικά Φαινόμενα

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις.

 

Ασφάλεια Κλοπής

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από κλοπή, έχοντας πλήρη κάλυψη για το περιεχόμενο της επιχείρησης σου.

 

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά και από Πτώση κεραυνού
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Έκρηξη (Φυσική και Χημική)
 • Καπνό
 • Πτώση αεροσκαφών ή και τμημάτων που αποσπάστηκαν από αυτά

 

Πακέτο Παροχών

 • Έξοδα άντλησης υδάτων
 • Έξοδα κατάσβεσης – πυρόσβεσης
 • Ζημιές της οικοδομής από κλοπή μετά από διάρρηξη
 • Έξοδα έκδοσης αδειών αποκατάστασης ζημιών της οικοδομής
 • Έξοδα αμοιβών μηχανικών – αρχιτεκτόνων για αποκατάσταση ζημιών
 • Έξοδα κατεδάφισης ερειπίων, εκκαθάρισης και μεταφοράς υπολειμμάτων – συντριμμάτων
 • Όρος πρόνοιας 10%, για την πλήρη κάλυψη του ασφαλισμένου ακόμη και στην περίπτωση υπασφάλισής του (σε ποσοστό μέχρι 10%)

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Σεισμός
 • Απώλεια κερδών
 • Καταιγίδα – θύελλα
 • Πλημμύρα
 • Χιόνι-χαλάζι-παγετό
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ζημιές κλέφτη στην οικοδομή
 • Θραύση υαλοπινάκων – κρυστάλλων
 • Κακόβουλες πράξεις και βανδαλισμούς
 • Καθίζηση – κατολίσθηση – ύψωση εδάφους
 • Θραύση εξωτερικών πινακίδων – επιγραφών
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες
 • Εργοδοτική αστική ευθύνη του επιχειρηματία ασφαλιζομένου μας
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τρίτους από διαρροή ύδατος
 • Αστική ευθύνη του ασφαλισμένου προς τρίτους από τη λειτουργία του χώρου
 • Πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων (εξαιτίας φυσικών αιτιών)
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τρίτους από μετάδοση πυρκαγιάς ή/και έκρηξη
 • Διάρρηξη, υπερχείλιση δεξαμενών ή/και σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης, αποχέτευσης, sprinklers

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Epicheirisi_aplo

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Epicheirisi_plhres

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Plus_Simple

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Plus_Syntheto

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Plus_Full

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά και από Πτώση κεραυνού
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Έκρηξη (Φυσική και Χημική)
 • Καπνό
 • Πτώση αεροσκαφών ή και τμημάτων που αποσπάστηκαν από αυτά

 

Πακέτο Παροχών

 • Έξοδα άντλησης υδάτων
 • Έξοδα κατάσβεσης – πυρόσβεσης
 • Έξοδα φύλαξης ασφαλισμένης περιουσίας.
 • Έξοδα προσωρινής στέγασης και μεταφοράς.
 • Ζημιές της οικοδομής από κλοπή μετά από διάρρηξη
 • Έξοδα έκδοσης αδειών αποκατάστασης ζημιών της οικοδομής
 • Έξοδα αμοιβών μηχανικών – αρχιτεκτόνων για αποκατάσταση ζημιών
 • Έξοδα κατεδάφισης ερειπίων, εκκαθάρισης και μεταφοράς υπολειμμάτων – συντριμμάτων
 • Όρος πρόνοιας 10%, για την πλήρη κάλυψη του ασφαλισμένου ακόμη και στην περίπτωση υπασφάλισής του (σε ποσοστό μέχρι 10%)

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων 

 • Σεισμός
 • Απώλεια κερδών
 • Καταιγίδα – θύελλα
 • Πλημμύρα
 • Χιόνι-χαλάζι-παγετό
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων
 • Ζημιές κλέφτη στην οικοδομή
 • Ζημιές στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό
 • Θραύση υαλοπινάκων – κρυστάλλων
 • Κακόβουλες πράξεις και βανδαλισμούς
 • Καθίζηση – κατολίσθηση – ύψωση εδάφους
 • Θραύση εξωτερικών πινακίδων – επιγραφών
 • Κλοπή περιεχομένου με διάρρηξη και κλοπή χρημάτων με ληστεία
 • Kλοπή περιεχομένου με διάρρηξη & κλοπή χρημάτων με ληστεία
 • Αυτόματη ασφάλιση νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες
 • Εργοδοτική αστική ευθύνη του επιχειρηματία ασφαλιζομένου μας
 • Ηλεκτρικές βλάβες μηχανημάτων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τρίτους από διαρροή ύδατος
 • Αστική ευθύνη του ασφαλισμένου προς τρίτους από τη λειτουργία του χώρου
 • Πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων (εξαιτίας φυσικών αιτιών)
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τρίτους από μετάδοση πυρκαγιάς ή/και έκρηξη
 • Αύξηση 15% ασφαλιζόμενων αξιών του περιεχομένου σε συγκεκριμένη κατ’ έτος χρονική περίοδο
 • Διάρρηξη, υπερχείλιση δεξαμενών ή/και σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης, αποχέτευσης, sprinklers

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Epicheirisi_aplo

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Epicheirisi_plhres

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Plus_Simple

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Plus_Syntheto

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Plus_Full

Προϋποθέσεις ασφάλισης Επιχείρησης

 • Καθαρό ιστορικό ζημιών

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα: σε περίπτωση ζημιάς μέχρι 1000 ευρώ δεν εφαρμόζεται απαλλαγή. Σε ζημιά ύψους πάνω από 1000 ευρώ η απαλλαγή είναι 10% με ελάχιστο όριο τα 750 ευρώ για υπόγεια και 500 ευρώ για λοιπούς χώρους.
 • Διάρρηξη σωληνώσεων: σε περίπτωση ζημιάς μέχρι 1000 ευρώ δεν εφαρμόζεται απαλλαγή. Σε ζημιά ύψους πάνω από 1000 ευρώ η απαλλαγή είναι 10% με ελάχιστο όριο τα 750 ευρώ για υπόγεια και 500 ευρώ για λοιπούς χώρους.
 • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός: Σε περίπτωση ζημιάς οφειλόμενης απολύτως και μόνο στις καλύψεις που συμπληρωματικά παρέχονται σε σχέση με αυτές του παρόντος πακέτου, το 15% αυτής με ελάχιστο όριο τα 200 ευρώ.
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετός: 10% με ελάχιστο όριο τα 500 ευρώ.
 • Σεισμός: 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.
 • Κλοπή: 10% με ελάχιστο όριο τα 750 ευρώ.
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων 150 ευρώ.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας