Οικοδομή 2

Οι προαιρετικές καλύψεις του προγράμματος είναι η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη και η Αστική Ευθύνη Εκσκαφής και κατεδάφισης.