ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Hospital

Τα προγράμματα υγείας της Υδρογείου παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης αλλά και επιλογές και ευελιξία έτσι ώστε να επιλέξετε και να προσαρμόσετε ένα πρόγραμμα υγείας, ατομικό ή οικογενειακό, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Περιγραφή

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας μέσω τριών διαφορετικών νοσοκομειακών προγραμμάτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της.

 • Το πακέτο ασφάλισης υγείας ΗΟSPITAL STANDARD παρέχει κάλυψη στο 80% σε δίκλινο δωμάτιο δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την επιλογή ενός πιο οικονομικού και προσιτού προγράμματος υγείας με ανώτατο όριο κάλυψης 50.000 ευρώ.
 • Το πακέτο ασφάλισης υγείας HOSPITAL COMFORT έχει σταθερό ποσό απαλλαγής ανάλογα τη θέση νοσηλείας και πληθώρα παροχών ακόμα και για τις πιο ιδιαίτερες θεραπείες χωρίς απαλλαγή με ανώτατο όριο κάλυψης 300.000 ευρώ.
 • Το πακέτο ασφάλισης υγείας HOSPITAL EXCLUSIVE δίνει 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας με δυνατότητα επιλογής θέσης νοσηλείας και απαλλαγής, με ανώτατο όριο κάλυψης 1.000.000 ευρώ και με όλες τις δυνατές καλύψεις που μπορεί να περιλαμβάνει ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα.
 • Παρέχεται 24ωρη εξυπηρέτηση για κάθε περιστατικό

 Βασικά Χαρακτηριστικά 

Ανώτατο Ετήσιο Όριο

Κάλυψη έως 50.000€.

 

Θέση Νοσηλείας

Β ́ (Δίκλινο Δωμάτιο).

 

Συμμετοχή Ασφαλισμένου

Ο Ασφαλισμένος συμμετέχει στο σύνολο των αναγνωρισμένων δαπανών με ποσοστό 20%.

 

Ποσοστό Κάλυψης

80% σε Συμβεβλημένα και μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

 

Σημαντικό να γνωρίζετε

 • Σε περίπτωση νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο εφαρμόζεται το 50% της Συμμετοχής του Ασφαλισμένου.

 

 Καλυπτόμενες Δαπάνες

 • Δωμάτιο και τροφή
 • Υλικά
 • Διαγνωστικές Εξετάσεις
 • Φάρμακα
 • Αμοιβές ιατρών και νοσοκόμων
 • Έξοδα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)
 • Έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων, έξοδα για φάρμακα, υγειονομικό υλικό, οξυγόνο, μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος, μικροβιολογικές αναλύσεις, ακτινολογικές εξετάσεις, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες μόνο όταν αυτές σχετίζονται με την κύρια (βασική) αιτία της καλυπτόμενης νοσηλείας
 • Έξοδα για τη χρήση του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου (π.χ. υποστηρικτικών μηχανημάτων καρδιάς και πνευμόνων)
 • Έξοδα Συνοδού σε περίπτωση νοσηλείας ανηλίκου
 • Αμοιβές χειρούργου, αναισθησιολόγου και θεραπόντων ιατρών
 • Έξοδα για ημερήσια νοσηλεία – Χειρουργική Επέμβαση – Θεραπεία χωρίς διανυκτέρευση (ODC – ODS)
 • Χημειοθεραπείες, Ακτινοβολίες, Περιοδική Αιμοκάθαρση

 

 Επιπλέον παροχές

 • Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση
 • Επείγουσα Αερομεταφορά
 • Επίδομα Νοσηλείας σε περίπτωση μη χρήσης του προγράμματος
 • Χειρουργικό Επίδομα σε περίπτωση που δεν καταβληθεί αμοιβή Χειρουργού, Βοηθού Χειρουργού, Αναισθησιολόγου

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Hospital Standard

Συνοπτική Παρουσίαση Hospital Standard

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ-Προνόμια Ασφάλισης Υγείας

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ-Πίνακας Συμβεβλημένων Νοσοκομείων

 Βασικά Χαρακτηριστικά 

Ανώτατο Ετήσιο Όριο

Κάλυψη έως 300.000€.

 

Θέση Νοσηλείας

Ο Ασφαλισμένος έχει την δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ Α ́(μονόκλινο δωμάτιο), Β ́ (δίκλινο δωμάτιο) και Γ’ (τρίκλινο δωμάτιο) κατά τη στιγμή της νοσηλείας. Η κάθε θέση νοσηλείας έχει συγκεκριμένη Απαλλαγή.

 

Συμμετοχή Ασφαλισμένου

Ο Ασφαλισμένος έχει υποχρεωτικό ποσό Απαλλαγής με βάση τη θέση νοσηλείας που επιλέγει να νοσηλευθεί: Α ́ Θέση €2.500, Β ́ Θέση €1.500, Γ ́ Θέση €900.

 

Ποσοστό Κάλυψης

100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο στην Ελλάδα – 80% στο εξωτερικό και 70% σε ΗΠΑ – Καναδά.

 

Σημαντικό να γνωρίζετε

 • Σε περίπτωση νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο εφαρμόζεται το 50% της Συμμετοχής του Ασφαλισμένου.
 • Κατάργηση του ποσού απαλλαγής σε περίπτωση νοσηλείας από ατύχημα.
 • Μείωση 50% του ποσού απαλλαγής σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο.
 • Μείωση 50% του ποσού απαλλαγής για ημερήσια νοσηλεία– χειρουργική επέμβαση – θεραπεία χωρίς διανυκτέρευση (ODC-ODS).
 • Κάλυψη, χωρίς απαλλαγή, για Χημειοθεραπείες, Ακτινοβολίες, Περιοδική Αιμοκάθαρση.
 • Κάλυψη, χωρίς απαλλαγή, για περίθαλψη ατυχήματος σε εξωτερικά ιατρεία νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
 • Κάλυψη, χωρίς απαλλαγή, για περίθαλψη παθολογικού περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων – έως €200 ετησίως.

 

 Καλυπτόμενες Δαπάνες

 • Δωμάτιο και τροφή
 • Υλικά
 • Διαγνωστικές Εξετάσεις
 • Φάρμακα
 • Αμοιβές ιατρών και νοσοκόμων
 • Αμοιβή Αποκλειστικής Νοσοκόμας εφόσον είναι ιατρικά επιβεβλημένη
 • Έξοδα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)
 • Έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων, έξοδα για φάρμακα, υγειονομικό υλικό, οξυγόνο, μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος, μικροβιολογικές αναλύσεις, ακτινολογικές εξετάσεις, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες μόνο όταν αυτές σχετίζονται με την κύρια (βασική) αιτία της καλυπτόμενης νοσηλείας
 • Έξοδα για τη χρήση του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου
 • Έξοδα Συνοδού σε περίπτωση νοσηλείας ανηλίκου
 • Αμοιβές χειρούργου, αναισθησιολόγου και θεραπόντων ιατρών
 • Έξοδα για ημερήσια νοσηλεία – Χειρουργική Επέμβαση – Θεραπεία χωρίς διανυκτέρευση (ODC – ODS)
 • Ιατρικές Επισκέψεις και Διαγνωστικές εξετάσεις που σχετίζονται με τη νοσηλεία
 • Χημειοθεραπείες, Ακτινοβολίες, Περιοδική Αιμοκάθαρση
 • Έξοδα Ασθενοφόρου
 • Έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας
 • Επείγοντα περιστατικά

 

 Επιπλέον παροχές

 • Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση
 • Επείγουσα Αερομεταφορά
 • Ταξιδιωτική Βοήθεια
 • Έξοδα ειδικών διαγνωστικών εξετάσεων για Γαστροσκόπηση, Κολονοσκόπηση και Βρογχοσκόπηση
 • Επίδομα Νοσηλείας σε περίπτωση μη χρήσης του προγράμματος
 • Χειρουργικό Επίδομα σε περίπτωση που δεν καταβληθεί αμοιβή Χειρουργού, Βοηθού Χειρουργού, Αναισθησιολόγου
 • Επίδομα Μητρότητας
 • Κάλυψη χωρίς απαλλαγή για περίθαλψη ατυχήματος στα εξωτερικά ιατρεία

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Hospital Comfort

Συνοπτική Παρουσίαση Hospital Comfort

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ-Προνόμια Ασφάλισης Υγείας

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ-Πίνακας Συμβεβλημένων Νοσοκομείων

 Βασικά Χαρακτηριστικά 

Ανώτατο Ετήσιο Όριο

Κάλυψη έως 1.000.000€.

 

Θέση Νοσηλείας

Ο Ασφαλισμένος έχει την δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ Α ́(μονόκλινο δωμάτιο), Β ́(δίκλινο δωμάτιο) και Γ ́(τρίκλινο δωμάτιο). Η Θέση Νοσηλείας όπως και η Απαλλαγή καθορίζει και διαφοροποιεί το Ασφάλιστρο.

 

Συμμετοχή Ασφαλισμένου

Ο Ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα επιλογής ποσού Απαλλαγής €0, €500, €1000, €1.500, €2.000, €3.000, €5.000 ή €10.000.

 

Ποσοστό Κάλυψης

100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 85% σε ΗΠΑ – Καναδά.

 

Σημαντικό να γνωρίζετε

 • Κατάργηση του ποσού απαλλαγής (εφόσον υπάρχει) σε περίπτωση νοσηλείας από ατύχημα.
 • Μείωση 50% του ποσού απαλλαγής (εφόσον υπάρχει) σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο.
 • Μείωση 90% του ποσού απαλλαγής (εφόσον υπάρχει) για ημερήσια νοσηλεία– χειρουργική επέμβαση – θεραπεία χωρίς διανυκτέρευση (ODC-ODS).
 • Κάλυψη, χωρίς απαλλαγή (εφόσον υπάρχει), για Χημειοθεραπείες, Ακτινοβολίες, Περιοδική Αιμοκάθαρση.
 • Κάλυψη, χωρίς απαλλαγή (εφόσον υπάρχει), για περίθαλψη ατυχήματος σε εξωτερικά ιατρεία Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
 • Κάλυψη, χωρίς απαλλαγή (εφόσον υπάρχει), για περίθαλψη παθολογικού περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων – έως €500 ετησίως.
 • Αισθητική Χειρουργική Αποκατάσταση Μαστών μετά από καρκίνο – έως €4.000.

 

 Καλυπτόμενες Δαπάνες

 • Δωμάτιο και τροφή
 • Υλικά
 • Διαγνωστικές Εξετάσεις
 • Φάρμακα
 • Αμοιβές ιατρών και νοσοκόμων
 • Αμοιβή Αποκλειστικής Νοσοκόμας
 • Έξοδα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)
 • Έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων, έξοδα για φάρμακα, υγειονομικό υλικό, οξυγόνο, μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος, μικροβιολογικές αναλύσεις, ακτινολογικές εξετάσεις, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες
 • Έξοδα για τη χρήση του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου
 • Έξοδα Συνοδού σε περίπτωση νοσηλείας ανηλίκου
 • Αμοιβές χειρούργου, αναισθησιολόγου και θεραπόντων ιατρών
 • Έξοδα για ημερήσια νοσηλεία – Χειρουργική Επέμβαση – Θεραπεία χωρίς διανυκτέρευση (ODC – ODS)
 • Ιατρικές Επισκέψεις και Διαγνωστικές εξετάσεις που σχετίζονται με τη νοσηλεία
 • Χημειοθεραπείες, Ακτινοβολίες, Περιοδική Αιμοκάθαρση
 • Έξοδα Ασθενοφόρου
 • Έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας
 • Επείγοντα περιστατικά
 • Αισθητική αποκατάσταση μαστών μετά από καρκίνο

 

 Επιπλέον παροχές

 • Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση
 • Επείγουσα Αερομεταφορά
 • Ταξιδιωτική Βοήθεια
 • Έξοδα ειδικών διαγνωστικών εξετάσεων για Γαστροσκόπηση, Κολονοσκόπηση και Βρογχοσκόπηση
 • Επίδομα Νοσηλείας σε περίπτωση μη χρήσης του προγράμματος
 • Χειρουργικό Επίδομα σε περίπτωση που δεν καταβληθεί αμοιβή Χειρουργού, Βοηθού Χειρουργού, Αναισθησιολόγου
 • Επίδομα Μητρότητας
 • Επίδομα Νοσηλείας κατ’ οίκον
 • Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος-check up
 • Έξοδα Κέντρου Αποκατάστασης
 • Δωρεάν κάλυψη νεογνού

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Hospital Exclusive

Συνοπτική Παρουσίαση Hospital Exclusive

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ-Προνόμια Ασφάλισης Υγείας

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ-Πίνακας Συμβεβλημένων Νοσοκομείων

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας