ΟΡΙΖΩΝ Business Tailor

Η ΟΡΙΖΩΝ, γνωρίζοντας την αξία που έχει για εσάς η επιχείρηση σας δημιούργησε δύο προγράμματα ασφάλισης ευέλικτα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, το Business Tailor & το Business Plus για να την προστατέψετε αποτελεσματικά σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα Business Tailor που παρέχεται από την Ορίζων Ασφαλιστική μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επιχειρηματία να επιλέξει ανάμεσε σε τρία πακέτα καλύψεων.

 • Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται σύμφωνα με το είδος της επιχείρησης, την περιοχή εγκατάστασης της και την αξία των εγκαταστάσεων.
 • Παρέχεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανώτατο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο το 1.000.000 ευρώ.
 • Διαθέτει εξέχουσα τεχνογνωσία στη διαχείριση εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων.
 • Πέραν των βασικών καλύψεων παρέχονται πρόσθετες παροχές για ολοκληρωμένη κάλυψη.

Βασικές Κατηγορίες Καλύψεων

Ασφάλεια Πυρός

Προφύλαξε την επιχείρηση σου από ζημιές λόγω πυρκαγιάς και συνέχισε το έργο σου χωρίς επιπλέον άγχος.

 

Ασφάλεια Σεισμού

Κάλυψε κάθε ζημιά που θα προκληθεί από σεισμό για να νιώθεις ασφαλής.

 

Ασφάλεια Φυσικά Φαινόμενα

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις.

 

Ασφάλεια Κλοπής

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από κλοπή, έχοντας πλήρη κάλυψη για το περιεχόμενο της επιχείρησης σου.

 

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά
 • Ζημιές πυρός από πτώση κεραυνού
 • Ζημιές από καπνό
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων από αυτά
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Πτώση δέντρων/κλαδιών/στύλων
 • Ίδιες ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης
 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς σε Α’ κίνδυνο
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων

 

Πακέτο Παροχών

 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση
 • Επαγγελματικές αμοιβές / Έξοδα δημοσίων αρχών
 • Προστασία υπασφάλισης
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού ζημιάς

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Θραύση κρυστάλλων-καθρεπτών θυρών και/ή παραθύρων και φωτεινών επιγραφών
 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός, Βάρος χιονιού
 • Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές
 • Βραχυκύκλωμα με και χωρίς εστία φωτιάς
 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Διαρροή από sprinklers
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κακόβουλες Βλάβες
 • Σεισμός

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Business Tailor

ΟΡΙΖΩΝ Έντυπο Επιχείρησης

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά
 • Ζημιές πυρός από πτώση κεραυνού
 • Ζημιές από καπνό
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων από αυτά
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Πτώση δέντρων/κλαδιών/στύλων
 • Ίδιες ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης
 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς σε Α’ κίνδυνο
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων

 

Πακέτο Παροχών

 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση
 • Επαγγελματικές αμοιβές / Έξοδα δημοσίων αρχών
 • Προστασία υπασφάλισης
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού ζημιάς
 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων 

 • Θραύση κρυστάλλων-καθρεπτών θυρών και/ή παραθύρων και φωτεινών επιγραφών
 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός, Βάρος χιονιού
 • Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές
 • Βραχυκύκλωμα με και χωρίς εστία φωτιάς
 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Διαρροή από sprinklers
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων
 • Κακόβουλες Βλάβες
 • Κλοπή, ληστεία
 • Ληστεία ταμείου
 • Σεισμός

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Business Tailor

ΟΡΙΖΩΝ Έντυπο Επιχείρησης

Προϋποθέσεις ασφάλισης Business Tailor

Το πρόγραμμα BUSINESS TAILOR προσφέρεται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

 • Που έχουν υποχρεωτικά κάποια από τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας: σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με κέντρο λήψης σημάτων ή κλειδαριές ασφαλείας ή ρολά ή μπάρες σε όλα τα ανοίγματα.
 • Των οποίων οι οικοδομές είναι εξαιρετικής κατασκευής (Μπετόν Αρμέ, Ταρατσοσκεπές) ή και με διακοσμητικά κεραμίδια.
 • Η κάλυψη κλοπής περιεχομένου, σε όλες τις χρήσεις, παρέχεται με την προϋπόθεση ότι αυτές διαθέτουν, κλειδαριές ασφαλείας, ρολά ασφαλείας ή σιδερένιες μπάρες και συναγερμό με/ή χωρίς σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων (security).

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός, Βάρος χιονιού : 5% επί της ζημίας με ελάχιστο 500€ για ισόγεια & ορόφους, 5% επί της ζημίας με ελάχιστο 1.500€ για υπόγεια & ημιυπόγεια.
 • Διάρρηξη σωληνώσεων: 5% επί της ζημίας με ελάχιστο 500€ για ισόγεια & ορόφους, 5% επί της ζημίας με ελάχιστο 1.500€ για υπόγεια & ημιυπόγεια.
 • Διαρροή από sprinklers: 5% επί της ζημίας με ελάχιστο 500€ για ισόγεια & ορόφους, 5% επί της ζημίας με ελάχιστο 1.500€ για υπόγεια & ημιυπόγεια.
 • Θραύση κρυστάλλων-καθρεπτών θυρών και/ή παραθύρων και φωτεινών επιγραφών 150€.
 • Βραχυκύκλωμα με και χωρίς εστία φωτιάς 150€.
 • Σεισμός 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.
 • Κλοπή-ληστεία: 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο 500 ευρώ.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας