ΜΙΝΕΤΤΑ Ηome Pack

Η Μινέττα Ασφαλιστική αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στο χώρο των ασφαλειών διαμόρφωσε ειδικά μελετημένα προγράμματα για κάθε κατοικία, δίνοντας τη δυνατότητα συνδυασμού των βασικών καλύψεων με προαιρετικές για να δημιουργήσει την ασφάλεια που όλοι χρειαζόμαστε στο σπίτι μας.

Περιγραφή

Η Μινέττα Ασφαλιστική προσφέρει ειδικά μελετημένα ασφαλιστικά προγράμματα, που ανταποκρίνονται σε ένα πλήθος κινδύνων, για την ασφάλιση της κύριας κατοικίας με δυνατότητα ασφάλισης χωρίς απαλλαγές.

 • Με κάθε συμβόλαιο κατοικίας έχετε τη δυνατότητα δωρεάν ετήσιου προληπτικού ελέγχου που περιλαμβάνει εξετάσεις Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, HDL, LDL, ολική χοληστερόλη, σάκχαρο αίματος σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα ή/και πολυϊατρεία.
 • Συνδύασε την ασφάλεια της μόνιμης κατοικίας σου με την ασφάλεια του οχήματος σου και επωφελήσου με 10 % έκπτωση εξασφαλίζοντας ακόμα πιο χαμηλά ασφάλιστρα και μέγιστη κάλυψη στα περιουσιακά σου στοιχεία.
 • Αν διαθέτεις εξοχική κατοικία τότε μπορείς να κερδίσεις 20% έκπτωση επιλέγοντας να ασφαλίσεις μόνιμη και εξοχική κατοικία. Φυσικά μπορείτε να ασφαλίσετε την εξοχική κατοικία ανεξάρτητα από την μόνιμη κατοικία σας.
 • Εξόφλησε τα ασφάλιστρα του συμβολαίου σου έως 12 άτοκες δόσεις για ετήσιας διάρκειας συμβόλαια ή έως 4 άτοκες δόσεις για εξάμηνα συμβόλαια. Σημαντική προϋπόθεση η δόση να μην είναι μικρότερη των 15 ευρώ.

Βασικές Κατηγορίες Καλύψεων

Ασφάλεια Πυρός

Προφύλαξε το σπίτι σου από τους μεγαλύτερους κινδύνους, ασφαλίζοντας το σήμερα για πυρκαγιά.

 

Ασφάλεια Σεισμού

Κάλυψε κάθε ζημιά που θα προκληθεί από σεισμό για να νιώθεις ασφαλής.

 

Ασφάλεια Φυσικά Φαινόμενα

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις.

 

Ασφάλεια Κλοπής

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από κλοπή, έχοντας πλήρη κάλυψη για το περιεχόμενο της κατοικίας σου.

 

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Καπνός, Έκρηξη, Βραχυκύκλωμα
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες
 • Θραύση τζαμιών, καθρεπτών, ειδών υγιεινής

 

Πακέτο Παροχών

 • Έξοδα περιορισμού της ζημιάς
 • Ασφάλιση σε αξία καινούργιου
 • Προστασία από υπασφάλιση
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων-μηχανικών
 • Αποκομιδή ερειπίων
 • Προσωπικό ατύχημα
 • Απώλεια ενοικίων
 • Έξοδα μεταστέγασης
 • Ασφάλιση της αναλογίας των κοινοτήτων (κοινόχρηστων) χώρων
 • Προληπτικός Έλεγχος Υγείας (CheckUp)

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση
 • Θραύση σωληνώσεων
 • Έξοδα άντλησης νερών
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη, θραύση σωληνώσεων
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους
 • Ζημιές κλέφτη στην οικοδομή
 • Σεισμός-έκρηξη ηφαιστείου
 • Έξοδα διαμόρφωσης γης, δεντροφυτεύσεων, φυτά κήπων

 

Συνδυαστικές Παροχές

 • Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος
 • 10% συνδυαστική έκπτωση με την ασφάλιση οχήματος
 • 20% συνδυαστική έκπτωση με την ασφάλιση εξοχικής κατοικίας
 • Έως και 12 άτοκες δόσεις για την εξόφληση των ασφαλίστρων

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Home Pack1

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Home Pack2

ΜΙΝΕΤΤΑ-Έντυπο Κατοικίας

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Καπνός, Έκρηξη, Βραχυκύκλωμα
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες
 • Θραύση τζαμιών, καθρεπτών, ειδών υγιεινής

 

Πακέτο Παροχών

 • Έξοδα περιορισμού της ζημιάς
 • Ασφάλιση σε αξία καινούργιου
 • Προστασία από υπασφάλιση
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων-μηχανικών
 • Αποκομιδή ερειπίων
 • Προσωπικό ατύχημα
 • Απώλεια ενοικίων
 • Έξοδα μεταστέγασης
 • Ασφάλιση της αναλογίας των κοινοτήτων (κοινόχρηστων) χώρων
 • Προληπτικός Έλεγχος Υγείας (CheckUp)

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση
 • Θραύση σωληνώσεων
 • Έξοδα άντλησης νερών
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη, θραύση σωληνώσεων
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους
 • Ζημιές κλέφτη στην οικοδομή
 • Σεισμός-έκρηξη ηφαιστείου
 • Έξοδα διαμόρφωσης γης, δεντροφυτεύσεων, φυτά κήπων
 • Κλοπή περιεχομένου
 • Ληστεία

 

Συνδυαστικές Παροχές

 • Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος
 • 10% συνδυαστική έκπτωση με την ασφάλιση οχήματος
 • 20% συνδυαστική έκπτωση με την ασφάλιση εξοχικής κατοικίας
 • Έως και 12 άτοκες δόσεις για την εξόφληση των ασφαλίστρων

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Home Pack1

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Home Pack2

ΜΙΝΕΤΤΑ-Έντυπο Κατοικίας

Προϋποθέσεις ασφάλισης Home Pack

 • Εφόσον επιλεχθεί η κάλυψη του σεισμού: Δεν υπάρχουν προηγούμενες ζημιές από Σεισμό και αν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, να είναι τακτοποιημένες.
 • Γενικότερα, καμία ζημιά κατά την έναρξη της ασφάλισης την τελευταία πενταετία.
 • Το προς ασφάλιση ακίνητο δεν είναι υπό κατασκευή.

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση : 10% της ζημιάς με ελάχιστο 500 ευρώ.
 • Κεραυνός: στις έμμεσες ζημιές κεραυνού 5% της ζημιάς με ελάχιστο 150 ευρώ.
 • Θραύση τζαμιών, καθρεφτών, ειδών υγιεινής: 150 € σε κάθε ζημιά.
 • Σεισμό, Έκρηξη Ηφαιστείου: 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου.
 • Θραύση Σωληνώσεων : 10% της ζημιάς με ελάχιστο 500 ευρώ.
 • Ζημιές κλέφτη στην οικοδομή: 150 ευρώ σε κάθε ζημιά.
 • Βραχυκύκλωμα: 150 ευρώ σε κάθε ζημιά.
 • Κλοπή περιεχομένου 10% της ζημιάς με ελάχιστο 500€.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας