ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλώς Επιχειρείν

Η Μινέττα Ασφαλιστική σχεδίασε ένα πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και το σχεδιασμό του μέλλοντος της.

Περιγραφή

Η ασφάλιση επιχειρήσεων της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής είναι ένα εργαλείο για την ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη της Επιχείρησης, ώστε να μπορεί ο ιδιοκτήτης να ασχολείται αναπόσπαστος με την εύρυθμη λειτουργία της, την κερδοφορία της και το μέλλον της.

 • Πληθώρα παροχών και προνομίων που περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Ενσωμάτωση της γενικής και εργοδοτικής αστικής ευθύνης στις βασικές καλύψεις για ολοκληρωμένη κάλυψη.
 • Δυνατότητα επιλογής ύψους απαλλαγής στην κάλυψη του Σεισμού με σκοπό την μείωση των ασφαλίστρων.
 • Ευέλικτοι τρόποι πληρωμής με δυνατότητα κάλυψης άτοκων δόσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

Βασικές Κατηγορίες Καλύψεων

Ασφάλεια Πυρός

Προφύλαξε την επιχείρηση σου από ζημιές λόγω πυρκαγιάς και συνέχισε το έργο σου χωρίς επιπλέον άγχος.

 

Ασφάλεια Σεισμού

Κάλυψε κάθε ζημιά που θα προκληθεί από σεισμό για να νιώθεις ασφαλής.

 

Ασφάλεια Φυσικά Φαινόμενα

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις.

 

Ασφάλεια Κλοπής

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από κλοπή, έχοντας πλήρη κάλυψη για το περιεχόμενο της επιχείρησης σου.

 

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά
 • Καπνός
 • Κεραυνός
 • Έκρηξη
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κακόβουλες βλάβες
 • Θραύση κρυστάλλων

 

Πακέτο Παροχών

 • Απώλεια κερδών από καλυπτόμενους κινδύνους
 • Απώλεια ενοικίων από καλυπτόμενο κίνδυνο
 • Έξοδα περιορισμού της ζημιάς
 • Έξοδα διερευνητικών εργασιών
 • Αμοιβή αρχιτεκτόνων/μηχανικών
 • Έξοδα έκδοσης αδειών
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Μη ηθελημένη υπασφάλιση
 • Αξία καινούργιου
 • Έξοδα άντλησης υδάτων

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Αστική ευθύνη από καλυπτόμενους κινδύνους
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι
 • Προσωπικό ατύχημα του λήπτη της ασφάλισης
 • Ζημιές κλέφτη στην οικοδομή
 • Κάλυψη φωτεινών επιγραφών
 • Εργοδοτική αστική ευθύνη
 • Γενική Αστική Ευθύνη
 • Νομική προστασία
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Πτώση δέντρων
 • Σεισμός

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID

ΜΙΝΕΤΤΑ Έντυπο Επιχείρησης

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Καπνός, Έκρηξη
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Θραύση τζαμιών
 • Θραύση σταθερών επιγραφών από θύελλα
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι
 • Θραύση Σωληνώσεων
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγι-έκρηξη-θραύση σωληνώσεων
 • Γενική Αστική Ευθύνη
 • Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
 • Τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες

 

Πακέτο Παροχών

 • Αποκομιδή ερειπίων
 • Ασφάλιση εξόδων έκδοσης αδειών & αμοιβών αρχιτεκτόνων-μηχαινικών
 • Απώλεια ενοικίων
 • Έξοδα περιορισμού ζημιάς
 • Ασφάλιση πάγιου εξοπλισμού σε αξία καινούργιου
 • Προστασία από υπασφάλιση 10%
 • Προληπτικός έλεγχος υγείας
 • Έξοδα άντλησης νερών
 • Ασφάλιση περιεχομένου σε χώρου προσωρινής στέγασης
 • Ασφάλιση πάγιου εξοπλισμού σε αξία καινούργιου
 • Ασφάλιση σε επαγγελματικούς χώρους συνεργατών
 • Ασφάλιση εξόδων μεταστέγασης

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Ποιοτική αλλοίωση εμπορευμάτων σε ψυγεία
 • Κάλυψη ενεχυρούχων/δανειστών
 • Κλοπή ληστεία περιεχομένου
 • Διάρρηξη χρηματοκιβωτίου
 • Μεταφορά χρημάτων
 • Ληστεία ταμείου
 • Βραχυκύκλωμα
 • Σεισμός

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID

ΜΙΝΕΤΤΑ Έντυπο Επιχείρησης

Προϋποθέσεις ασφάλισης Ασφαλώς Επιχειρείν

Η επιχείρηση πρέπει να:

 • διαθέτει, οπωσδήποτε, άδεια λειτουργίας,
 • έχει λάβει όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα πυροπροστασίας,
 • διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφάλειας, όπου προβλέπεται
 • διαθέτει μέτρα αποτροπής της κλοπής

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, θραύση σωληνώσεων 10% με ελάχιστο τα 300 ευρώ.
 • Σεισμός 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.
 • Θραύση κρυστάλλων 150 ευρώ.
 • Βραχυκύκλωμα 150 ευρώ.
 • Κλοπή-Ληστεία 10% με ελάχιστο τα 500 ευρώ.
 • Ποιοτική Αλλοίωση 150 ευρώ.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας