ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλώς Επιχειρείν

Η Μινέττα Ασφαλιστική σχεδίασε ένα πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και το σχεδιασμό του μέλλοντος της.

Περιγραφή

Η ασφάλιση επιχειρήσεων της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής είναι ένα εργαλείο για την ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη της Επιχείρησης, ώστε να μπορεί ο ιδιοκτήτης να ασχολείται αναπόσπαστος με την εύρυθμη λειτουργία της, την κερδοφορία της και το μέλλον της.

 • Ενσωμάτωση της γενικής και εργοδοτικής αστικής ευθύνης στις βασικές καλύψεις για ολοκληρωμένη κάλυψη.
 • Δυνατότητα επιλογής ύψους απαλλαγής στην κάλυψη του Σεισμού με σκοπό την μείωση των ασφαλίστρων.
 • Ευέλικτοι τρόποι πληρωμής με δυνατότητα κάλυψης άτοκων δόσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.
 • Πληθώρα παροχών και προνομίων που περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα ασφάλισης επιχείρησης.

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Καπνός, Έκρηξη
 • Τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγι-έκρηξη-θραύση σωληνώσεων
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι
 • Θραύση σταθερών επιγραφών από θύελλα
 • Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
 • Γενική Αστική Ευθύνη
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Θραύση τζαμιών
 • Θραύση Σωληνώσεων

Πακέτο Παροχών

 • Ασφάλιση εξόδων έκδοσης αδειών & αμοιβών αρχιτεκτόνων-μηχανικών
 • Ασφάλιση πάγιου εξοπλισμού σε αξία καινούργιου
 • Δωρεάν προληπτικός έλεγχος υγείας
 • Προστασία από υπασφάλιση 10%
 • Έξοδα περιορισμού ζημιάς
 • Έξοδα άντλησης νερών
 • Απώλεια ενοικίων
 • Αποκομιδή ερειπίων

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Ζημιές κλέφτη στην οικοδομή
 • Κάλυψη ενεχυρούχων/δανειστών
 • Βραχυκύκλωμα
 • Σεισμός

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Ασφαλώς Επιχειρείν

ΜΙΝΕΤΤΑ Έντυπο Επιχείρησης

 Τι καλύπτει το πρόγραμμα ασφάλισης περιεχομένου επιχείρησης.

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Καπνός, Έκρηξη
 • Τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγι-έκρηξη-θραύση σωληνώσεων
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι
 • Θραύση σταθερών επιγραφών από θύελλα
 • Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
 • Γενική Αστική Ευθύνη
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Θραύση τζαμιών
 • Θραύση Σωληνώσεων

Πακέτο Παροχών

 • Ασφάλιση εξόδων έκδοσης αδειών & αμοιβών αρχιτεκτόνων-μηχανικών
 • Ασφάλιση περιεχομένου σε χώρου προσωρινής στέγασης
 • Ασφάλιση πάγιου εξοπλισμού σε αξία καινούργιου
 • Ασφάλιση σε επαγγελματικούς χώρους συνεργατών
 • Ασφάλιση εξόδων μεταστέγασης
 • Δωρεάν προληπτικός έλεγχος υγείας
 • Προστασία από υπασφάλιση 10%
 • Έξοδα περιορισμού ζημιάς
 • Έξοδα άντλησης νερών
 • Απώλεια ενοικίων
 • Αποκομιδή ερειπίων

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Ποιοτική αλλοίωση εμπορευμάτων σε ψυγεία
 • Κάλυψη ενεχυρούχων/δανειστών
 • Κλοπή ληστεία περιεχομένου
 • Διάρρηξη χρηματοκιβωτίου
 • Μεταφορά χρημάτων
 • Ληστεία ταμείου
 • Βραχυκύκλωμα
 • Σεισμός

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Ασφαλώς Επιχειρείν

ΜΙΝΕΤΤΑ Έντυπο Επιχείρησης

Προϋποθέσεις ασφάλισης Ασφαλώς Επιχειρείν

Η επιχείρηση πρέπει να:

 • έχει λάβει όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα πυροπροστασίας.
 • διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφάλειας, όπου προβλέπεται.
 • διαθέτει, οπωσδήποτε, άδεια λειτουργίας.
 • διαθέτει μέτρα αποτροπής της κλοπής.

Απαλλαγές 

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Θύελλα-Καταιγίδα-Πλημμύρα-Χιονόπτωση-Χαλαζόπτωση-Θραύση Σωληνώσεων: 10% της ζημιάς με ελάχιστο 500€.
 • Σεισμός-Έκρηξη Ηφαιστείου: 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.
 • Εργοδοτική Αστική Ευθύνη: 300€ ανά απαίτηση.
 • Γενική Αστική Ευθύνη: 100€ ανά υλική ζημιά.
 • Κακόβουλες Ενέργειες: 300€ σε κάθε ζημιά.
 • Θραύση Τζαμιών: 100€ σε κάθε ζημιά.
 • Κλοπή-ληστεία: 10% με ελάχιστο τα 500€.

Δίπλα σας κάθε στιγμή

Παρέχουμε ολοκληρωμένη και συνεχής υποστήριξη σε ό,τι θέμα προκύψει και αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των διαδικασιών για άμεση αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας