ΕΥΡΩΠΗ First Health

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική δημιούργησε την κάρτα υγείας FIRST HEALTH για να παρέχει μέσω των δυο προγραμμάτων πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους τους ασφαλισμένους της.

Περιγραφή

Η Κάρτα Υγείας FIRST HEALTH και FIRST HEALTH PLUS της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική σας παρέχει πλήρη πρωτοβάθμια κάλυψη, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στα Εξωτερικά Ιατρεία όλων των κλινικών του ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε Ιατρούς & Διαγνωστικά Κέντρα σε 39 πόλεις της Ελλάδος, χωρίς ιατρικό ερωτηματολόγιο και με άμεση ενεργοποίηση των παροχών της.

 • Η κάρτα υγείας FIRST HEALTH παρέχει βασικές καλύψεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης και κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος με πολύ χαμηλό ασφάλιστρο.
 • Η κάρτα υγείας FIRST HEALTH PLUS αποτελεί πιο πλήρες πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει καλύψεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης δωρεάν ή με μικρό κόστος καθώς και πληθώρα επιπλέον παροχών.
 • Δυνατότητα ένταξης στην ασφάλιση έως το 75ο έτος, χωρίς Ερωτηματολόγιο Υγείας.
 • Λειτουργεί Γραμμή Υγείας- Συντονιστικό Κέντρο 24ωρο / 365ημέρες.

 Βασικά Χαρακτηριστικά 

Ανώτατο Ετήσιο Όριο

Απεριόριστη Κάλυψη.

 

Ηλικία

Χωρίς όριο ηλικίας.

 

Πάροχος

Δίκτυο διαγνωστικών κέντρων καθώς και συμβεβλημένο δίκτυο ιατρών.

 

Συμμετοχή Ασφαλισμένου

Δωρεάν για επισκέψεις σε βασικές ειδικότητες ιατρών, 40% έκπτωση επί τιμοκαταλόγου για διαγνωστικές εξετάσεις.

 

 

Σημαντικό να γνωρίζετε

 • Παρέχεται 24ωρη γραμμή υγείας.
 • Αποτελεί πλήρες πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης με πολλές επιπλέον παροχές.

 

Ιατρικές επισκέψεις

 • ΔΩΡΕΑΝ στις βασικές ειδικότητες ιατρών στα Εξωτερικά Ιατρεία όλων των κλινικών του ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη & συμφωνημένες βασικές ειδικότητες με τιμή €20 στην επαρχία.
 • Μικρή συμμετοχή στις υπόλοιπες ειδικότητες ιατρών των κλινικών του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη & συμφωνημένο εύρος τιμών για την επαρχία & για επισκέψεις στο σπίτι.

 

Διαγνωστικές Εξετάσεις

 • Έκπτωση 40% επί του τιμοκαταλόγου.

 

 Επιπλέον παροχές

 • Απώλεια Ζωής από ατύχημα, με κεφάλαιο κάλυψης 2.000€.
 • Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικών εξόδων εξαιτίας ατυχήματος, έως 200€, ποσοστό κάλυψης 75%.
 • Ετήσιος προληπτικός έλεγχος ενηλίκων (check up), με ειδικά καθορισμένες διαγνωστικές εξετάσεις ανά φύλο, με συμμετοχή 10€.
 • Νοσηλεία: Παρέχεται έκπτωση 10% με ανώτατο ποσό έκπτωσης τα €500.

 

 Βασικά Χαρακτηριστικά 

Ανώτατο Ετήσιο Όριο

Κάλυψη έως 2.000 ευρώ.

 

Ηλικία

Χωρίς όριο ηλικίας.

 

Πάροχος

Δίκτυο διαγνωστικών κέντρων καθώς και συμβεβλημένο δίκτυο ιατρών.

 

Συμμετοχή Ασφαλισμένου

Δωρεάν για επισκέψεις σε βασικές ειδικότητες ιατρών, δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις έως 200 ευρώ.

 

 

Σημαντικό να γνωρίζετε

 • Παρέχεται 24ωρη γραμμή υγείας.
 • Αποτελεί πλήρες πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης με πολλές επιπλέον παροχές.

 

Ιατρικές επισκέψεις

 • ΔΩΡΕΑΝ στις βασικές ειδικότητες ιατρών στα Εξωτερικά Ιατρεία όλων των κλινικών του ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη & συμφωνημένες βασικές ειδικότητες με τιμή €20 στην επαρχία.
 • Μικρή συμμετοχή στις υπόλοιπες ειδικότητες ιατρών των κλινικών του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη & συμφωνημένο εύρος τιμών για την επαρχία & για επισκέψεις στο σπίτι.

 

Διαγνωστικές Εξετάσεις

 • ΔΩΡΕΑΝ έως €200 και μικρή συμμετοχή έως €2.000 στις κλινικές του Ομίλου (και άνω των €2.000 έκπτωση 40%).
 • Τιμές ΦΕΚ στα Συμβεβλημένα Διαγνωστικά της επαρχίας & με αποδοχή ΕΟΠΥΥ εφόσον συνεργάζονται.

 

 Επιπλέον παροχές

 • Διαγνωστικές εξετάσεις Επεμβατικού χαρακτήρα  (Γαστροσκόπηση & Κολονοσκόπηση)
 • Ψυχολόγοι / Ψυχίατροι
 • Ετήσιο πλήρες Check Up και Ειδικά Check Up
 • Φυσικοθεραπείες
 • Ιατρικές πράξεις
 • Οφθαλμιατρικά (Εκπτώσεις για μείωση Διαθλαστικών)
 • Νοσηλεία: Παρέχεται έκπτωση 15% με ανώτατο ποσό έκπτωσης τα €500.

 

Κάρτα Υγείας FIRST HEALTH

Συνοπτική Παρουσίαση

Έγγραφο Πληροφοριών IPID

Ετήσια Ασφάλιστρα: Ατομικό 36,00€

 

Κάρτα Υγείας FIRST HEALTH PLUS

Συνοπτική Παρουσίαση

Έγγραφο Πληροφοριών IPID

 • Ετήσια Ασφάλιστρα: Ατομικό 139,00€ 

 

Συγκριτικός Πίνακας Προγραμμάτων

 

 

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας