ΕΘΝΙΚΗ Full Home

Το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιών της Εθνικής, προσφέρει την ιδανική λύση ασφάλισης κατοικίας και παρέχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη με αυξημένα όρια αποζημίωσης και με προσθήκη νέων σύγχρονων καλύψεων σε όλα τα πακέτα, από το Basic έως το Max.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα Full Home ασφαλίζει την Οικοδομή και το Περιεχόμενο, τόσο των κύριων, όσο και των βοηθητικών χώρων που ανήκουν σε κάθε κατοικία και επιπλέον την αναλογία της ασφαλιζόμενης οικοδομής επί της αξίας των κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων των πολυκατοικιών.

 • Όλα τα πακέτα ασφάλισης κατοικίας παρέχουν υπηρεσία επείγουσας τεχνικής βοήθειας χωρίς καμία επιβάρυνση στο ασφάλιστρό σας.
 • Υπάρχει η δυνατότητα παροχής του προγράμματος με ή χωρίς απαλλαγή.
 • Παρέχεται άμεση αποζημίωση εντός μόλις 5 ημερών για τις καλυπτόμενες ζημιές μέχρι 5.000€.
 • Ευελιξία στην επιλογή των καλύψεων ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Βασικές Κατηγορίες Καλύψεων

Ασφάλεια Πυρός

Προφύλαξε το σπίτι σου από τους μεγαλύτερους κινδύνους, ασφαλίζοντας το σήμερα για πυρκαγιά.

 

Ασφάλεια Σεισμού

Κάλυψε κάθε ζημιά που θα προκληθεί από σεισμό για να νιώθεις ασφαλής.

 

Ασφάλεια Φυσικά Φαινόμενα

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις.

 

Ασφάλεια Κλοπής

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από κλοπή, έχοντας πλήρη κάλυψη για το περιεχόμενο της κατοικίας σου.

 

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά
 • Ζημιές από τον καπνό της φωτιάς
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Πτώση κεραυνού
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Φωτιά / έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες
 • Φωτιά / έκρηξη από απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες πράξεις
 • Ζημιές κλέπτη στο κτίριο
 • Ζημιές σε κοινόχρηστους/κοινόκτητους χώρους
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου για υλικές ζημιές τρίτων από καλυπτόμενο κίνδυνο

 

Πακέτο Παροχών

 • Δόσεις δανείων
 • Έξοδα κατεδάφισης – εκκαθάρισης – απομάκρυνσης ερειπίων
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών και έξοδα έκδοσης αδειών

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Διαρροή, θραύση, υπερχείλιση σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού ή αποχέτευσης
 • Δαπάνες εντοπισμού της ζημιάς από νερά και ζημιές στις ίδιες τις σωληνώσεις
 • Έξοδα άντλησης υδάτων
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες πράξεις
 • Αντικανονική /ατυχηματική διαφυγή καπνού από εστία θέρμανσης
 • Πτώση δένδρων, στύλων
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι, παγετό περιλαμβανομένων και ζημιών σε αντικείμενα σε υπόγεια ή και στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής
 • Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων & καθρεπτών
 • Προστασία έναντι της υπασφάλισης
 • Κάλυψη σεισμού

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Full Home basic

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Full Home advance

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Full Home extra

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Full Home max

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά
 • Ζημιές από τον καπνό της φωτιάς
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Πτώση κεραυνού
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Φωτιά / έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες
 • Φωτιά / έκρηξη από απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες πράξεις
 • Ζημιές κλέπτη στο κτίριο
 • Ζημιές σε κοινόχρηστους/κοινόκτητους χώρους
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου για υλικές ζημιές τρίτων από καλυπτόμενο κίνδυνο

 

Πακέτο Παροχών

 • Δόσεις δανείων
 • Έξοδα κατεδάφισης – εκκαθάρισης – απομάκρυνσης ερειπίων
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών και έξοδα έκδοσης αδειών

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Διαρροή, θραύση, υπερχείλιση σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού ή αποχέτευσης
 • Δαπάνες εντοπισμού της ζημιάς από νερά και ζημιές στις ίδιες τις σωληνώσεις
 • Έξοδα άντλησης υδάτων
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες πράξεις
 • Αντικανονική /ατυχηματική διαφυγή καπνού από εστία θέρμανσης
 • Πτώση δένδρων, στύλων
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι, παγετό περιλαμβανομένων και ζημιών σε αντικείμενα σε υπόγεια ή και στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής
 • Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων & καθρεπτών
 • Προστασία έναντι της υπασφάλισης
 • Κάλυψη σεισμού
 • Κλοπή περιεχομένου

 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Full Home basic

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Full Home advance

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Full Home extra

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Full Home max

Προϋποθέσεις ασφάλισης Full Home

 • Καθαρό ιστορικό ζημιών

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός, Βάρος Χιονιού, Διάρρηξη σωληνώσεων – 5% επί του συνολικού ποσού της ζημιάς ή των ποσό των 350 ευρώ όποιο από τα δυο είναι το μεγαλύτερο.
 • Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες πράξεις – 5% επί του συνολικού ποσού της ζημιάς ή των ποσό των 350 ευρώ όποιο από τα δυο είναι το μεγαλύτερο.
 • Ζημιές κλέπτη στο κτίριο- 5% επί του συνολικού ποσού της ζημιάς ή των ποσό των 500 ευρώ όποιο από τα δυο είναι το μεγαλύτερο.
 • Σεισμός – 2% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού.
 • Κλοπή περιεχομένου 5% επί του συνολικού ποσού της ζημιάς ή των ποσό των 500 ευρώ όποιο από τα δυο είναι το μεγαλύτερο.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας