ΖΩΗΣ 1

Απευθύνεται όσους θέλουν να εξασφαλίσουν οικονομική προστασία των δικών τους ανθρώπων σε περίπτωση απώλειας της ζωής τους ή την αποπληρωμή του δανείου τους κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος. Η καταβολή του κεφαλαίου μπορεί να είναι εφάπαξ ή με περιοδικές καταβολές ανάλογα τις ανάγκες σου.
Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν οικονομική προστασία των δικών τους ανθρώπων σε περίπτωση απώλειας της ζωής τους. Με το πρόγραμμα αυτό και ανάλογα τους όρους της κάθε εταιρείας, οι δικαιούχοι θα λάβουν το ποσό που έχει οριστεί σύμφωνα με το συμβόλαιο τους προσαυξημένο με το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας.