Υγεία Νοσοκομειακό 2

Καλύπτει τη μεταφορά του ασθενή σε νοσηλευτικό ίδρυμα σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού. Η μεταφορά και ο τρόπος αυτής, διενεργούνται ανάλογα τον τόπο συμβάντος του περιστατικού και τη δυνατότητα φροντίδας από το πλησιέστερο νοσοκομείο σε Ελλάδα και Εξωτερικό.
To πρόγραμμα επιδομάτων σου προσφέρει έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ανεξάρτητα του που νοσηλεύτηκες και το πόσο κόστισε η νοσηλεία σου, ώστε να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις σου μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία σου.