Βασικό Πακέτο Ασφάλειας Κατοικίας

Ως βασική κάλυψη κάθε προγράμματος κατοικίας είναι η πυρκαγιά και ο,τι σχετίζεται με αυτή. Κάθε ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει βασικό πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιών στο οποίο οι καλύψεις που σχετίζονται με την πυρκαγιά είναι ίδιες με μικρές διαφοροποιήσεις ανά εταιρεία.