Βασικό Α.Ε Πολυκατοικία

Στο βασικό πρόγραμμα ασφάλισης περιλαμβάνεται η κάλυψη της γενικής αστικής ευθύνης, δηλαδή η κάλυψη από σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους κατά την παραμονή τους στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.