Βασικό Α.Ε Πολυκατοικία

Τα προγράμματα αστικής ευθύνης διαχειριστή πολυκατοικίας παρέχουν κάλυψη στον εκάστοτε διαχειριστή για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους κατά την παραμονή τους στους κοινόχρηστους χώρους.