ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ 1

Τα προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης μεμονωμένων ταξιδιωτών καλύπτουν τα άτομα από τη στιγμή της αναχώρησής τους από τη μόνιμη κατοικία τους, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον προορισμό ταξιδιού τους και μέχρι τη στιγμή επιστροφής τους στην κατοικία τους για ταξίδια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Οι παρεχόμενες καλύψεις ενδεικτικά είναι Θάνατος από ατύχημα, Μόνιμη μερική ή ολική ανικανότητα, Απώλεια αποσκευών, Επαναπατρισμός σορού, Δαπάνες σε περίπτωση καθυστέρησης αναχώρησης, Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα.