Σκάφος 2

Στα προγράμματα σκαφών μπορείς να προσθέσεις την κάλυψη νομικής προστασίας προκειμένου να εξασφαλίσεις την κάλυψη νομικών εξόδων σε περίπτωση που χρειαστεί.
Τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να επεκταθούν με την προσθήκη προαιρετικών καλύψεων όπως Κάλυψη Άξονα - Προπέλα, Μηχανικών Βλαβών, Ιδίων Ζημιών Σκάφους κατά τη μεταφορά με τρέιλερ.