Σκάφος 2

Η νομική προστασία αποτελεί προαιρετική κάλυψη των προγραμμάτων σκαφών, η οποία εξασφαλίζει την κάλυψη νομικών εξόδων σε περίπτωση διεκδίκησης αποζημιώσεων.
Το βασικό πρόγραμμα μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη προαιρετικών καλύψεων όπως Κάλυψη Αστικής ευθύνης από και προς σκιέρ, oλική κλοπή σκάφους κατόπιν διαρρήξεως και κάλυψη ολικής κλοπής τρέιλερ μαζί με το σκάφος.