Σκάφος 1

Το πρόγραμμα ιδίων ζημιών περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής καλύψεις Κίνδυνοι της θάλασσας (σύγκρουση, πρόσκρουση, προσάραξη, κακοκαιρία, Πυρκαγιά, Κλοπή, Κακόβουλες ενέργειες, Έκρηξη, Πειρατεία και Σεισμό.
Το πρόγραμμα αστικής ευθύνης σκαφών αποτελεί υποχρεωτικό πρόγραμμα ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρέπει να περιλαμβάνει τις καλύψεις αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές και αποκατάστασης της θαλάσσιας περιοχής σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης.