Σκάφος 1

Το πρόγραμμα ιδίων ζημιών σκαφών παρέχεται σύμφωνα με τις ρήτρες του ινστιτούτου ασφαλιστών του Λονδίνου και περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής καλύψεις: Ζημιές από Κακοκαιρία, Κινδύνους Θάλασσας, Πυρκαγιά ,Πειρατεία, Πρόσκρουση, Έκρηξη, Κακόβουλες Πράξεις, Σεισμό, Κεραυνός, Ηφαιστειακή Έκρηξη, Κλοπή και Ζημίες στο ίδιο το Σκάφος.
Το πρόγραμμα αστικής ευθύνης σκαφών αποτελεί υποχρεωτικό πρόγραμμα ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και περιλαμβάνει τις καλύψεις αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές και αποκατάστασης της θαλάσσιας περιοχής σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης.