Πυρος AIR BNB

Τα προγράμματα κατοικίας βραχυχρόνιας μίσθωσης περιλαμβάνουν πληθώρα προαιρετικών καλύψεων οι οποίες έρχονται να συμπληρώσουν τη βασική κάλυψη, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Ενδεικτικά αναφέρονται ως προαιρετικές καλύψεις τα φυσικά φαινόμενα, οι τρομοκρατικές ενέργειες, ο σεισμός και το βραχυκύκλωμα.
Ως βασική κάλυψη κάθε προγράμματος που αφορά κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι η πυρκαγιά και ό,τι σχετίζεται με αυτή. Κάθε ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει βασικό πρόγραμμα ασφάλισης περιεχομένου στο οποίο οι καλύψεις που σχετίζονται με την πυρκαγιά είναι ίδιες με μικρές διαφοροποιήσεις ανά εταιρεία. Παρέχεται συνδυαστικά με πρόγραμμα αστικής ευθύνης ή/και αυτόνομα.