Πυρος AIR BNB

Τα προγράμματα κατοικίας βραχυχρόνιας μίσθωσης προσφέρουν πληθώρα προαιρετικών καλύψεων όπως φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, σεισμό, καθίζηση-κατολίσθηση, βραχυκύκλωμα, αστική ευθύνη από καλυπτόμενους κινδύνους. Όλα τα παραπάνω σου εξασφαλίζουν πλήρη κάλυψη του ακινήτου σου από κάθε πιθανό κίνδυνο, κάθε στιγμή, ενώ εσύ μπορείς να κάνεις το συνδυασμό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες.
Τα προγράμματα ασφάλισης για τις κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης περιλαμβάνει την κάλυψη πυρκαγιάς και ό,τι σχετίζεται με αυτή. Κάθε ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει διαφορετικά προγράμματα στα οποία πραγματοποιεί άλλο συνδυασμό καλύψεων, σε γενικά όμως πλαίσια οι βασικές καλύψεις πυρκαγιάς είναι ίδιες για όλα τα προγράμματα.