Προσωπικό Ατύχημα 2

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει κάλυψη σε όλη την οικογένεια μέσω καταβολής επιδομάτων και κάλυψης ιατροφαρμακευτικών εξόδων λόγω ατυχήματος του ασφαλισμένου.