Προσωπικό Ατύχημα 1

Το πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος παρέχει κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος, με τη μορφή επιδομάτων αλλά και καλύπτοντας ιατροφαρμακευτικά έξοδα από τη στιγμή του ατυχήματος και μέχρι την αποκατάσταση της υγείας του.