Προαιρετικές Καλύψεις

Παρέχεται συνδυαστικά με την κάλυψη των ιδίων ζημιών και καλύπτει τις βίαιες και παράνομες πράξεις μεμονωμένων ατόμων που γίνονται με σκοπό τη δολιοφθορά του ασφαλισμένου οχήματος.
Η κάλυψη αυτή προφυλάσσει από ζημιές που θα προξενηθούν στο όχημα σας από καιρικά φαινόμενα, όπως χαλάζι, πλημμύρα, σεισμό.
Η κάλυψη αυτή παρέχεται συνδυαστικά με την ολική και μερική κλοπή και σας προφυλάσσει για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο όχημα σας από τρομοκρατικές ενέργειες, πυρκαγιά ή έκρηξη.
Σε περίπτωση ολικής κλοπής και εφόσον έχει δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές και δεν έχει βρεθεί εντός 90 ημερών, η ασφαλιστική εταιρεία σας αποζημιώνει βάσει της τρέχουσας αντικειμενικής αξίας. Σε περίπτωση μερικής κλοπής καλύπτονται μόνο τα τμήματα του οχήματος που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του.
Με την κάλυψη αυτή αποζημιώνεστε σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου οδηγού.
Η οδική βοήθεια αναλαμβάνει την επι τόπου επισκευή όταν αυτό είναι εφικτό ή τη ρυμούλκηση του οχήματος σας στο πλησιέστερο συνεργείο της επιλογής σας είτε λόγω ατυχήματος, είτε λόγω μηχανικής βλάβης.
Καλύπτονται όλες οι γυάλινες επιφάνειες του αυτοκινήτου, παρμπρίζ, ηλιοροφές και πλαϊνά παράθυρα. Η ασφαλιστική σας αναλαμβάνει σε συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία να αποκαταστήσει κάθε φθορά που μπορεί να προκληθεί σε αυτές τις επιφάνειες.