Προαιρετικές Καλύψεις Ασφάλειας Επιχείρησης

Τα προγράμματα επιχειρήσεων και περιεχομένου επιχειρήσεων περιλαμβάνουν πληθώρα προαιρετικών καλύψεων οι οποίες έρχονται να συμπληρώσουν τη βασική κάλυψη, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Ενδεικτικά αναφέρονται ως προαιρετικές καλύψεις τα φυσικά φαινόμενα, οι τρομοκρατικές ενέργειες, ο σεισμός, το βραχυκύκλωμα, η ποιοτική αλλοίωση εμπορευμάτων και η κλοπή.