Προαιρετικές Καλύψεις Ασφάλειας Επιχείρησης

Τα προγράμματα επιχειρήσεων προσφέρουν πληθώρα προαιρετικών καλύψεων όπως φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, σεισμό, καθίζηση-κατολίσθηση, βραχυκύκλωμα, αστική ευθύνη από καλυπτόμενους κινδύνους. Όλα τα παραπάνω σου εξασφαλίζουν πλήρη κάλυψη του επαγγελματικού σου χώρου από κάθε πιθανό κίνδυνο, κάθε στιγμή, ενώ εσύ μπορείς να κάνεις το συνδυασμό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες.