Προαιρετικές Καλύψεις Α.Ε Επαγγελματία

Στις προαιρετικές καλύψεις των προγραμμάτων αστικής ευθύνης επαγγελματιών, περιλαμβάνονται οι καλύψεις αστικής ευθύνης από τη λειτουργία του επαγγελματικού τους χώρου (για παράδειγμα, του ιατρείου /γραφείου ) και η νομική προστασία. Οι παραπάνω καλύψεις μπορούν να προστεθούν στο βασικό πρόγραμμα ασφάλισης κατά βούληση του ασφαλισμένου προκειμένου να έχει μια πληρέστερη και ολοκληρωμένη κάλυψη.