Ποδήλατο 1

Το ποδήλατο διαχρονικά αποτελεί ένα μέσο μετακίνησης, αλλά και ψυχαγωγίας. Το βασικό πρόγραμμα ασφάλισης ποδηλάτου παρέχει κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, φροντίδα ατυχήματος και υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.