Ομαδικό 1

Στα ομαδικά προγράμματα μπορείς να κάνεις το συνδυασμό καλύψεων που επιθυμείς. Οι καλύψεις που παρέχονται ενδεικτικά είναι κάλυψη Ζωής, Περίθαλψης και Πρόληψης με πρόσβαση σε δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης για διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρούς καθώς και σε νοσηλευτικά ιδρύματα για νοσηλείας, επείγονται και προγραμματισμένα περιστατικά και χειρουργεία.