Ομαδικό 1

Στα ομαδικά προγράμματα μπορείς να κάνεις το συνδυασμό καλύψεων που επιθυμείς. Οι καλύψεις που παρέχονται είναι κάλυψη Ζωής, θάνατος και μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα. Περίθαλψης, έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης, αμοιβές θεραπόντων ιατρών, δαπάνες νοσοκομείου, νοσοκομειακό και χειρουργικό επίδομα και άλλα. Πρόληψης με το οποίο παρέχονται διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις σε συμβεβλημένο δίκτυο ιατρών και διαγνωστικών κέντρων.