Οικοδομή 1

Το πρόγραμμα αστικής ευθύνης ανέγερσης οικοδομής παρέχει την κάλυψη του εργολάβου προς τρίτους για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές από τυχόν ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους του ανεγειρόμενου κτιρίου.