Οικοδομή 1

Το πρόγραμμα αστικής ευθύνης ανέγερσης οικοδομής παρέχει την κάλυψη του εργολάβου ή και του ιδιοκτήτη της οικοδομής προς τρίτους για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές από τυχόν ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στους χώρους του ανεγειρόμενου κτιρίου.