Νομική 2

Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης ποινικής νομικής προστασίας η οποία προσφέρει υπεράσπιση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητα του ασφαλισμένου.