Νομική 2

Υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία καλύπτουν και ποινικά αδικήματα κυρίως σε επαγγέλματα μεγάλης επικινδυνότητας όπως οι γιατροί.