Νομική 1

Το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας καλύπτει ενδεικτικά: αμοιβές δικηγόρου, έξοδα διεξαγωγής δίκης, αποζημιώσεις μαρτύρων, αμοιβές των πραγματογνωμόνων που ορίζονται από το δικαστήριο, αμοιβές των δικαστικών επιμελητών και αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων.