Μηχανικές βλάβες 1

Το πρόγραμμα μηχανικών βλαβών απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που η λειτουργία τους βασίζεται σε μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό, για την προστασία τους έναντι των σημαντικών εξόδων που απαιτούνται για την αποκατάσταση μηχανικής βλάβης. Στο βασικό πρόγραμμα ασφάλισης περιλαμβάνονται καλύψεις για Βραχυκύκλωμα, έκρηξη, σφάλματα χειρισμού, απειρία, αμέλεια, κακόβουλες ενέργειες τρίτων, ελλαττωματική σχεδίαση ή συναρμολόγηση και καταιγίδα, θύελλα.